Astrofotografická súťaž

Ak ste astrofotograf a zároveň by ste chceli podporiť vzdelávanie astronómie, tak potom je táto súťaž určená práve pre vás. Úrad astronómie pre vzdelávanie (OAE) Medzinárodnej astronomickej únie (IAU) organizuje do 15. apríla 2021 astrofotografickú súťažv ktorej víťazné snímky získajú peňažné odmeny a budú tiež vydané ako vzdelávací materiál pre učiteľov a študentov na celom svete.

Vzdelávanie v astronómii je silným nástrojom, pomocou ktorého žiaci a študenti získavajú nielen znalosti o mieste našej planéty, ako aj nás samotných vo vesmíre, ale zároveň predstavuje vstupnú bránu pre predmety označované skratkou STEM (veda, technológia, inžinierstvo, matematika). Jedným z cieľov OAE je poskytnúť pedagógom astronómie na celom svete základnú kolekciu kvalitných vzdelávacích materiálov. Aj keď je dnes už k dispozícii na voľné použitie veľké množstov užitočných obrázkov, stále zostáva mnoho tém týkajúcich sa astronómie, v ktorých by pedagógovia ešte potrebovali podporiť.

Účastníci súťaže sa môžu zapojiť so svojimi fotografiami v nasledujúcich kategóriách: pohyb hviezd, meteorické roje, kométy, úplné zatmenia Mesiaca, svetelné znečistenie, polárne žiary (statické aj časozberné zábery), širokouhlé zábery hviezdnej oblohy, slnečné a mesačné halá a časozberné zábery Galileiho mesiacov obiehajúcich okolo Jupitera. Zaslané fotografie vyhodnotí medzinárodná porota astrofotografov a pedagógov astronómie. Okrem estetických a technických kritérií porota starostlivo zváži aj vzdelávaciu hodnotu každej fotografie v rámci výučby na základných a stredných školách.

Pre každú kategóriu budú pripravené tri ocenenia, ktoré budú zahŕňať aj peňažné odmeny vo výške 750, 500 a 250 eur za prvé, druhé a tretie miesto. Všetky víťazné fotografie budú zverejnené v kolekcii astronomických vzdelávacích materiálov OAE v rámci otvorenej medzinárodnej licencie Creative Commons Attribution (CC BY) 4.0, pričom autori si stále zachovajú autorské práva na svoje snímky.

Súťažné pravidlá je možné nájsť na stránke súťaže, kde sa nachádza aj odkaz na prihlasovací formulár. Prípadné otázky ohľadne súťaže je možné zaslať na adresu: astrophoto (at) astro4edu.org.