Navigácia zobrazení

Udalosť Navigácie Zobrazení

Today

Od T Coronae Borealis po James Webb Space Telescope

Slovenské národné múzeum - Prírodovedné múzeum Vajanského nábrežie 2, Bratislava

Prednášku s názvom Od T Coronae Borealis po James Webb Space Telescope prednesie RNDr. Ladislav Hric, CSc. 20. júna 2024 od 17:30 hod. v Objavovni Prírodovedného múzea SNM v Bratislave.