Navigácia zobrazení

Udalosť Navigácie Zobrazení

Today

Prvý človek na Mesiaci

Centrum voľného času Domino Popradská 86, Košice

Cyklus Astronomické štvrtky SAS pri SAV bude pokračovať v Centre voľného času na Popradskej 86 v Košiciach 29. júla 2024 prednáškou Prvý človek na Mesiaci, ktorú prednesie Ing. Pavol Horňák.