Navigácia zobrazení

Udalosť Navigácie Zobrazení

Today
Celý deň

KOLOS 2023

Astronomické observatórium na Kolonickom sedle Ladomirov 176, Ladomirov

Ďalší ročník tradičnej medzinárodnej konferencie venovanej nielen výskumu premenných hviezd KOLOS 2023 sa uskutoční v dňoch 26. - 28. októbra 2023.

Vesmírna talkšou s Ivanom Bellom

Hvezdáreň a planetárium Medzev Štóska 174, Medzev

Vesmírna talkšou s Ivanom Bellom pri príležitosti 25 rokov od uskutočnenia vesmírnej misie Štefánik sa uskutoční 26. októbra 2023 v sále MSkS v Medzeve.

Slovenské meteority

Centrum voľného času Domino Popradská 86, Košice

Ďalšie podujatie z cyklu Astronomické štvrtky SAS pri SAV, ktoré sa bude konať online, ako aj v Centre voľného času v Košiciach 26. októbra 2023. O slovenských meteoritoch so zameraním na meteorit Kňahyňa budú rozprávať RNDr. Pavol Rapavý a RNDr. Peter Begeni.