Navigácia zobrazení

Udalosť Navigácie Zobrazení

Today

Turizmus v kozme

Centrum voľného času Domino Popradská 86, Košice

Cyklus Astronomické štvrtky SAS pri SAV bude pokračovať v Centre voľného času na Popradskej 86 v Košiciach 25. apríla 2024 prednáškou Turizmus v kozme, ktorú prednesie Ing. Pavol Horňák.