Navigácia zobrazení

Udalosť Navigácie Zobrazení

Today

Južná obloha – expedícia na Nový Zéland

Centrum voľného času Domino Popradská 86, Košice

Cyklus Astronomické štvrtky SAS pri SAV bude pokračovať v Centre voľného času na Popradskej 86 v Košiciach 27. júna 2024 prednáškou Súhvezdia a výrazné objekty Južnej oblohy, ktorú prednesie Ing. Peter Kaňuk a prednáškou Expedícia Nový Zéland, ktorú prednesú Miroslava Balušeskulová a Matej Miklóš.