Navigácia zobrazení

Udalosť Navigácie Zobrazení

Today

Ženská osobnosť v astronómii

Astronomický ústav SAV v. v. i. Stará Lesná, Slovenská republika

Pri príležitosti Medzinárodného dňa žien a dievčat vo vede 11. 2. vyhlasuje Astronomický ústav SAV, v. v. i. súťaž pre žiakov 2. stupňa ZŠ a osemročných gymnázií (prima až kvarta). Žiaci sa môžu zapojiť do súťaže vypracovaním projektu o ženskej osobnosti v astronómii, ktorý musí byť doručený (e-mailom alebo poštou) do 31. marca 2024. Výhercovia získajú jednu z cien, ktorými sú návšteva vysokohorského observatória (Lomnický štít a Skalnaté pleso) a večerné pozorovanie v observatóriu Stará Lesná s možnosťou vziať so sebou svoju triedu.

Ženy a dievčatá v astronómii

Centrum voľného času Domino Popradská 86, Košice, Slovenská republika

Podujatie pri príležitosti Medzinárodného dňa žien a dievčat vo vede.

Deň hvezdární a planetárií 2024

Slovenská republika

Deň hvezdární a planetárií 2024, na ktorého organizácii sa podieľajú Slovenská ústredná hvezdáreň v Hurbanove a Slovenská astronomická spoločnosť pri SAV v spolupráci so Slovenským zväzom astronómov, Krajskou hvezdárňou a planetáriom M. Hella v Žiari nad Hronom a ďalšími astronomickými zariadeniami na Slovensku, sa uskutoční počas víkendu 16. – 17. marca 2024 v rôznych slovenských astronomických inštitúciách.