Navigácia zobrazení

Udalosť Navigácie Zobrazení

Today

Od T Coronae Borealis po James Webb Space Telescope

Slovenské národné múzeum - Prírodovedné múzeum Vajanského nábrežie 2, Bratislava, Slovenská republika

Prednášku s názvom Od T Coronae Borealis po James Webb Space Telescope prednesie RNDr. Ladislav Hric, CSc. 20. júna 2024 od 17:30 hod. v Objavovni Prírodovedného múzea SNM v Bratislave.

Južná obloha – expedícia na Nový Zéland

Centrum voľného času Domino Popradská 86, Košice, Slovenská republika

Cyklus Astronomické štvrtky SAS pri SAV bude pokračovať v Centre voľného času na Popradskej 86 v Košiciach 27. júna 2024 prednáškou Súhvezdia a výrazné objekty Južnej oblohy, ktorú prednesie Ing. Peter Kaňuk a prednáškou Expedícia Nový Zéland, ktorú prednesú Miroslava Balušeskulová a Matej Miklóš.