Navigácia zobrazení

Udalosť Navigácie Zobrazení

Today

Svetový deň letectva a kozmonautiky

Hvezdáreň a planetárium Medzev Štóska 174, Medzev, Slovenská republika

Podujatie ku Svetovému dňu letectva a kozmonautiky sa koná 12. apríla 2024 v priestoroch Hvezdárne a planetária v Medzeve.

2€

Prvý človek vo vesmíre

Slovenské národné múzeum - Prírodovedné múzeum Vajanského nábrežie 2, Bratislava, Slovenská republika

Prednášku s názvom Prvý človek vo vesmíre prednesie Mgr. Jana Plauchová. Podujatie sa bude konať 18. apríla 2024 v Prírodovednom múzeu SNM v Bratislave.

Vesmír očami detí

Hvezdáreň a planetárium Medzev Štóska 174, Medzev, Slovenská republika

Vernisáž výstavy Vesmír očami detí a odovzdávanie cien sa uskutoční 23. apríla 2024 od 14:00 hod. vo Hvezdárni a planetáriu Medzev.

Turizmus v kozme

Centrum voľného času Domino Popradská 86, Košice, Slovenská republika

Cyklus Astronomické štvrtky SAS pri SAV bude pokračovať v Centre voľného času na Popradskej 86 v Košiciach 25. apríla 2024 prednáškou Turizmus v kozme, ktorú prednesie Ing. Pavol Horňák.

Astronomické pozorovanie na Bratislavskom hrade

Bratislavský hrad Zámocká 862/2, Bratislava, Slovenská republika

Astronomické pozorovanie pre širokú verejnosť sa uskutoční 26. apríla 2024 na Leopoldovej bašte Bratislavského hradu.

Existuje tmavá hmota?

Slovenské národné múzeum - Prírodovedné múzeum Vajanského nábrežie 2, Bratislava, Slovenská republika

Prednášku s názvom Existuje tmavá hmota? prednesie Mgr. Peter Maták, PhD. Podujatie sa bude konať 9. mája 2024 v Prírodovednom múzeu SNM v Bratislave.

Staň sa ilustrátorom

Hvezdáreň a planetárium Medzev Štóska 174, Medzev, Slovenská republika

Vernisáž 8. ročníka výstavy "Staň sa ilustrátorom" sa uskutoční 23. mája 2024 od 14:00 hod. vo Hvezdárni a planetáriu v Medzeve.

Svieťme si na cestu… nie na hviezdy

Centrum voľného času Domino Popradská 86, Košice, Slovenská republika

Cyklus Astronomické štvrtky SAS pri SAV bude pokračovať v Centre voľného času na Popradskej 86 v Košiciach 23. mája 2024 prednáškou Svieťme si na cestu... nie na hviezdy, ktorú prednesú RNDr. Daniela Rapavá, RNDr. Pavol Rapavý a RNDr. Peter Begeni (Slovenský zväz astronómov).

Astronomický Paríž

Slovenské národné múzeum - Prírodovedné múzeum Vajanského nábrežie 2, Bratislava, Slovenská republika

Prednášku s názvom Astronomický Paríž prednesie Mgr. Patrik Čechvala, PhD. 30. mája 2024 od 17:30 hod. v Objavovni Prírodovedného múzea SNM v Bratislave.

Zadarmo

CERN – Od najmenších čiastočiek hmoty ku záhadám vesmíru

Slovenské národné múzeum - Prírodovedné múzeum Vajanského nábrežie 2, Bratislava, Slovenská republika

Prednášku s názvom CERN - Od najmenších čiastočiek hmoty ku záhadám vesmíru prednesie Mgr. Barbora Eckerová, PhD. 6. júna 2024 od 17:30 hod. v Objavovni Prírodovedného múzea SNM v Bratislave.

Zadarmo

Ako vidím Rudohorie

Hvezdáreň a planetárium Medzev Štóska 174, Medzev, Slovenská republika

Vernisáž výstavy "Ako vidím Rudohorie" sa uskutoční 13. júna 2024 od 14:00 hod. vo Hvezdárni a planetáriu v Medzeve.

Astro RoadShow 2024

Obchodný dom Optima Moldavská cesta 32, Košice, Slovenská republika

Spoločná prezentácia astronomických zariadení Košického samosprávneho kraja – Astro RoadShow 2024 – sa uskutoční 10. júna v OC Zemplín v Michalovciach, 12. júna v OC Madaras v Spišskej Novej Vsi a 14. júna v OC Optima v Košiciach, vždy od 9.00 do 18.00.

Zadarmo