Navigácia zobrazení

Udalosť Navigácie Zobrazení

Today

Čo nám prezradia spektrá meteorov a meteoritov?

Slovenské národné múzeum - Prírodovedné múzeum Vajanského nábrežie 2, Bratislava, Slovenská republika

Na otázku čo nám prezradia spektrá meteorov a meteoritov odpovie Mgr. Adriana Pisarčíková z FMFI UK v Bratislave.

Planetárna obrana a ‘padajúce hviezdy’ v laboratóriu

Ústav experimentálnej fyziky SAV Bulharská 557/4, Košice, Slovenská republika

SPACE::TALK #22 sa bude konať vo štvrtok 4. 5. 2023 od 18:00 na Bulharskej 4, Košice. O planetárnej obrane, výskume meteoroidov a 'padajúcich hviezd v laboratóriu bude rozprávať Pavol Matlovič z FMFI UK v Bratislave.

Zadarmo

Planétky zblízka

Ždánická hvězdárna a planetárium Oldřicha Kotíka Lovecká 678, Ždánice, Česká republika

Skúmanie tajomstiev vesmíru pomocou neutrínových teleskopov

Slovenské národné múzeum - Prírodovedné múzeum Vajanského nábrežie 2, Bratislava, Slovenská republika

Skúmanie tajomstiev vesmíru pomocou neutrínových teleskopov predstaví Mgr. Zuzana Bardáčová z FMFI UK v Bratislave.

Zadarmo

Kométy – dnešné poznatky a novinky

Slovenské národné múzeum - Prírodovedné múzeum Vajanského nábrežie 2, Bratislava, Slovenská republika

Dnešné poznatky a novinky o kométach predstaví RNDr. Štefan Gajdoš, PhD. z FMFI UK v Bratislave.

Zadarmo

Aký prázdny je vesmír?

Kino Úsmev Kasárenské Námestie 1, Košice, Slovenská republika

Prednáška o prázdnom priestore s Vedátorom – Samuelom Kováčikom.

9€

SPACE::TALK #23 – Kozmická dúha

Ústav experimentálnej fyziky SAV Bulharská 557/4, Košice, Slovenská republika

Najnovší SPACE::TALK bude zameraný na kvantovú štruktúru prázdneho priestoru. V prednáške S. Kováčik vysvetlí, ako by sa efekt kozmickej dúhy prejavil na astronomických pozorovaniach a kozmologických modeloch.

Zadarmo

Europlanet Research Infrastructure Meeting / Europlanet Early Career Annual Week 2023

Hotel Sorea Regia Kráľovské údolie 6, Bratislava, Slovenská republika

Prvé stretnutie výskumnej infraštruktúry Europlanet, ktoré sa uskutoční spolu s piatym výročným týždňom Europlanet Early Career, sa bude konať od 19. do 23. júna 2023 v hybridnej forme v hoteli Sorea / Univerzita Komenského v Bratislave a online.

Astro RoadShow 2023

Obchodný dom Optima Moldavská cesta 32, Košice, Slovenská republika

Spoločná prezentácia astronomických zariadení Košického samosprávneho kraja - Astro RoadShow 2023 - sa uskutoční už 23. júna od 9.00 do 19.00 v OC Optima v Košiciach.

Zadarmo

Astrostáž Variable 2023

Astronomické observatórium na Kolonickom sedle Ladomirov 176, Ladomirov, Slovenská republika

Astrostáž Variable 2023, ktorá je hlavným podujatím Sekcie premenných hviezd a exoplanét SAS pri SAV a SZA, sa uskutoční v dňoch 24. júla až 2. augusta 2023 v priestoroch a s využitím pozorovacej techniky Astronomického observatória na Kolonickom sedle.

Meteorická expedícia Mníšek 2023

Mníšek nad Hnilcom Mníšek nad Hnilcom, Slovenská republika

Tradičná pozorovateľská expedícia Mníšek 2023 sa bude konať od 8. do 21. augusta 2023 na obecnej chate v Mníšku nad Hnilcom.

Csereho cena SAS pri SAV za populárno-vedeckú činnosť

Učebno-výcvikové zariadenie Univerzity P. J. Šafárika v Košiciach Danišovce 73, Slovenská republika

Slovenská astronomická spoločnosť pri Slovenskej akadémii vied vyhlasuje 8. ročník Csereho ceny SAS pri SAV za populárno-vedeckú činnosť. Členovia Spoločnosti môžu svoje návrhy zaslať do 15. septembra 2023.