Nové logo SAS pri SAV

Slovenská astronomická spoločnosť pri SAV vyhlasuje súťaž pre všetkých svojich riadnych a čestných členov na vytvorenie nového loga alebo vizuálu našej Spoločnosti, ktoré by vychádzali z jeho poslania, histórie, boli moderné, jedinečné a ľahko interpretovateľné. Návrhy je potrebné dodať do 31. 10. 2024, výsledky súťaže budú zverejnené 1. 12. 2024.

Vesmír pre najmenších v Revúcej

V utorok 11. júna 2024 sa v Revúcej “dotklo vesmíru” vyše 150 detí. Ľubomíra Hujsová zoznámila s krásami univerza deti z Katolíckej materskej školy Svätej rodiny a Základnej školy J. A. Komenského v rámci projektu s názvom “Ahoj, vesmír!”, realizovaného s podporou Slovenskej astronomickej spoločnosti pri SAV.

Štefánik a veda

V dňoch 7.  – 10. októbra 2024 sa v Hoteli Jeleň v Hlohovci uskutoční historicko-spomienková a súčasne vedecko-odborná konferencia zameraná na oblasti výskumu, v ktorých pôsobil jeden z našich najvýznamnejších predstaviteľov vedeckého i spoločenského života, Milan Rastislav Štefánik.

Meno pre kvázimesiac Zeme

Medzinárodná astronomická únia a vedecký podcast Radiolab sa spojili, aby pripravili novú súťaž zameranú na pomenovanie jedného z kvázimesiacov Zeme. Navrhnuté názvy, ktoré je potrebné zaslať do 30. septembra 2024, musia byť mytologického pôvodu a nesmú sa už používať. Hlasovanie verejnosti sa uskutoční v novembri a decembri 2024, víťazný návrh bude oznámený v januári 2025.

Hľadáme slnečné hodiny

Európska asociácia pre astronomické vzdelávanie vyhlasuje novú súťaž pre žiakov ľubovoľného veku Astronómia vo všetkých ročných obdobiach. Pre rok 2024 je názov témy Hľadáme slnečné hodiny. Projekty je potrebné zaslať koordinátorovi súťaže emailom do 31. októbra 2024.

Vesmírne umenie

Do medzinárodnej súťaže Vesmírne umenie sa v roku 2024 zapojilo 879 žiakov z 25 krajín z celého sveta. Teší nás, že v kategórii žiakov od 15 do 18 rokov získala skvelé 3. miesto Natália Utľáková, študentka Gymnázia Šrobárova 1 v Košiciach, s dielom Honba za svetlom.

Spomienka na Pavla Paľuša

Dňa 3. mája 2024 nás vo veku 88 rokov navždy opustil čestný člen Slovenskej astronomickej spoločnosti pri SAV, dlhoročný riaditeľ Astronomického ústavu FMFI UK v Bratislave doc. RNDr. Pavel Paľuš, CSc.

Park tmavej oblohy Muránska planina

Do zoznamu oblastí tmavej oblohy na Slovenku sa od 3. mája 2024 zaraďuje aj Park tmavej oblohy Muránska planina. Slávnostný podpis memoranda o vzniku tohto parku sa uskutočnil na Salaši Zbojská (Zbojnícky Halaš) a medzi jeho signatármi je aj Slovenská astronomická spoločnosť pri SAV.

Výsledky celoslovenského kola Astronomickej olympiády 2024

V celoslovenskom kole Astronomickej olympiády 2024, ktoré sa konalo 2. – 3. mája 2024 v priestoroch Slovenskej ústrednej hvezdárne v Hurbanove zo 14 stredoškolákov dvanásti sa stali úspešnými riešiteľmi. Päť najlepších postupuje na Medzinárodnú olympiádu v astronómii a astrofyzike, ktorá sa bude konať 17. až 27. augusta 2024 v Brazílii.