Daniela Rapavá

Vyhodnotenie 12. ročníka fotosúťaže Svieťme si na cestu…nie na hviezdy

Do 12. ročníka medzinárodnej fotografickej súťaže, ktorú organizuje Slovenská ústredná hvezdáreň v Hurbanove v spolupráci so Slovenským zväzom astronómov – Hvezdáreň v Rimavskej Sobote a Slovenskou astronomickou spoločnosťou pri SAV, sa zapojilo 21 fotografov so 70 snímkami so zameraním na problematiku svetelného znečistenia.