Navigácia zobrazení

Udalosť Navigácie Zobrazení

Today

Zaujímavé astronomické úkazy v roku 2024

Centrum voľného času Domino Popradská 86, Košice, Slovenská republika

Ďalšie podujatie z cyklu Astronomické štvrtky SAS pri SAV, ktoré sa bude konať v Centre voľného času v Košiciach 14. decembra 2023.

Extrémne veľký ďalekohľad

Slovenské národné múzeum - Prírodovedné múzeum Vajanského nábrežie 2, Bratislava, Slovenská republika

O projekte Extrémne veľkého ďalekohľadu príde 14. decembra 2023 o 17:30 hod. do Objavovne Prírodovedného múzea Slovenského národného múzea v Bratislave porozprávať RNDr. Martin Baláž, PhD.

Astronomická olympiáda

Centrum voľného času Domino Popradská 86, Košice, Slovenská republika

Cyklus Astronomické štvrtky SAS pri SAV bude pokračovať v Centre voľného času v Košiciach 25. januára 2024 prednáškou Astronomická olympiáda, ktorú prednesú bývalí úspešní olympionici a v súčasnosti spoluorganizátori tejto súťaže Mgr. Jana Švrčková, Bc. Radovan Lascsák a Bc. Samuel Amrich.

Hviezdna obloha, astronomické výročia roku 2024

Slovenské národné múzeum - Prírodovedné múzeum Vajanského nábrežie 2, Bratislava, Slovenská republika

Astronomická prednáška pre verejnosť, ktorá sa uskutoční vo štvrtok  25. januára 2024 o 17:30 hod. v Objavovni Prírodovedného múzea Slovenského národného múzea v Bratislave.

Zadarmo

Ženská osobnosť v astronómii

Astronomický ústav SAV v. v. i. Stará Lesná, Slovenská republika

Pri príležitosti Medzinárodného dňa žien a dievčat vo vede 11. 2. vyhlasuje Astronomický ústav SAV, v. v. i. súťaž pre žiakov 2. stupňa ZŠ a osemročných gymnázií (prima až kvarta). Žiaci sa môžu zapojiť do súťaže vypracovaním projektu o ženskej osobnosti v astronómii, ktorý musí byť doručený (e-mailom alebo poštou) do 31. marca 2024. Výhercovia získajú jednu z cien, ktorými sú návšteva vysokohorského observatória (Lomnický štít a Skalnaté pleso) a večerné pozorovanie v observatóriu Stará Lesná s možnosťou vziať so sebou svoju triedu.

Galileo Galilei a jeho vplyv na rozvoj vedy

Slovenské národné múzeum - Prírodovedné múzeum Vajanského nábrežie 2, Bratislava, Slovenská republika

Prednáška doc. RNDr. Františka Kundracika, CSc. (FMFI UK) s názvom "Galileo Galilei a jeho vplyv na rozvoj vedy" sa bude konať 13. 2. 2024 od 17:30 v Objavovni Prírodovedného múzea SNM v Bratislave.

Zadarmo

Valentínske pozorovanie

Hvezdáreň a planetárium Medzev Štóska 174, Medzev, Slovenská republika

Pozývame Vás na pozorovanie večernej oblohy, ktoré sa uskutoční dňa 14. 2. 2024 od 18:00 hod. do 20:00 vo Hvezdárni a planetáriu Medzeve.

Astronomické pozorovania na Hrade

Bratislavský hrad Zámocká 862/2, Bratislava, Slovenská republika

Pozorovanie objektov večernej oblohy z priestorov Bratislavského hradu organizuje občianske združenie Slovenské planetáriá.

Ženy v astronómii

Nitrianska hvezdáreň pri Krajskom osvetovom stredisku v Nitre Fatranská 3, Nitra, Slovenská republika

Podujatie pri príležitosti Medzinárodného dňa žien a dievčat vo vede.

Zaujímavé hviezdy a objekty zimnej oblohy

Centrum voľného času Domino Popradská 86, Košice, Slovenská republika

Cyklus Astronomické štvrtky SAS pri SAV bude pokračovať v Centre voľného času (CVČ) na Popradskej 86 v Košiciach 22. februára 2024 prednáškou Zaujímavé hviezdy a objekty zimnej oblohy, ktorú prednesie Ing. Peter Kaňuk, pracovník planetária CVČ Košice.

Gama astronómia – ako sledujeme kozmické fotóny s vysokými energiami

Slovenské národné múzeum - Prírodovedné múzeum Vajanského nábrežie 2, Bratislava, Slovenská republika

Prednáška Mgr. Patrika Čechvalu, PhD. (Fyzikální ústav AV ČR, v. v. i., FMFI UK) s názvom "Gama astronómia - ako sledujeme kozmické fotóny s vysokými energiami " sa bude konať 22. 2. 2024 od 17:30 v Objavovni Prírodovedného múzea SNM v Bratislave.

Zadarmo