Sekcia histórie astronómie

Novodobá Sekcia histórie astronómie bola založená 5. mája 2016, no už od 27. mája 1971 v rámci SAS pri SAV existovala Historická sekcia, ktorá sa venovala dejinám astronomického výskumu nielen na Slovensku.


Predseda: Mgr. Stanislav Šišulák, PhD. (stan.sisulak@ gmail.com)
Členovia: doc. RNDr. Juraj Tóth, PhD., Mgr. Adrián Takáč

Periodikum SPHAERA venované dejinám spoznávania vied o vesmíre.

Aktuality

Všetky aktuality »