Nové periodikum o dejinách spoznávania vesmíru online

„Verba volant, scriptum manet,“ – toto staré rímske príslovie hovorí, že čo sa nezapíše, nepretrvá. Bez zapísaného by sme o dejinách nevedeli skoro nič. Historici veľmi dobre vedia, akú dôležitosť majú texty. A práve písomné zachycovanie povedaného, alebo aj mysleného, je jedným z hlavných dôvodov vzniku elektronického periodika s názvom SPHAERA. Hoci názov vyzerá byť latinský, periodikum je písané v slovenčine. SPHAERA je vlastne akronym dlhšieho názvu v slovenčine: Spisy Predstavujúce Historicko-Astronomickú ÉRU (variantov je viac). Cieľom periodika je v stabilnom formáte predstaviť dejiny spoznávania vesmíru prostredníctvom širokej palety príspevkov od prísne vedeckých cez odborné, popularizačné články, encyklopedické heslá, preklady historických prameňov, správy z návštev zaujímavých miest spojených s históriou astronómie, správy o chystaných alebo uskutočnených udalostiach, úvahy, anotácie a recenzie kníh, odkazy na weby, užitočné zoznamy, až po rôzne zaujímavosti a mnoho ďalšieho z dejín vied o vesmíre jednak zo sveta, jednak zo slovenského prostredia. V neposlednom rade je jeho úlohou zaplniť aj biele miesta z tejto oblasti poznania, ktorých je v slovenskej odbornej spisbe obrovské množstvo, rozširovať znalosti a prinášať aktuálne odborné poznatky v slovenskom jazyku. Venované je všetkým záujemcom o danú oblasť, či sú to historici-profesionáli, alebo nadšenci.

SPHAERA je nepravé periodikum, vychádzať bude nepravidelne a len elektronicky vo formáte pdf. Prvý zväzok je online od 14. októbra 2020. Samotný pdf súbor je možné stiahnuť na úplnom spodku tejto stránky: http://dejiny-astronomie.blogspot.com/.