Európska noc výskumníkov 2020

Podujatie Európska noc výskumníkov 2020, do ktorého sa tradične zapája aj mnoho členov Slovenskej astronomickej spoločnosti pri SAV, sa tohto roku v dôsledku šírenia sa koronavírusovej infekcie COVID-19 bude konať v neskoršom termíne ako obvykle, teda 27. novembra 2020. Navyše sa celé podujatie presunulo z nákupných centier, ako aj hvezdární či centier voľného času do online priestoru. 

Mottom tohto ročníka Európskej noci výskumníkov bude Veda bez hraníc, ktorým chce poukázať na to, že výskum a inovácie prekračujú nielen geografické hranice, ale zachádzajú aj za hranice bežného poznania. Vďaka búraniu fyzických aj mentálnych hraníc a spolupráci výskumníkov a inovátorov môžeme dnes všetci využívať výsledky vedy v každodennom živote.

Napriek tomu, že sa celé podujatie presunulo do online priestoru, organizátori pripravili pre účastníkov bohatý a zaujímavý program. Online štúdio prinesie divákom pútavé rozhovory a prezentácie popredných slovenských vedcov. Súčasne bude prebiehať online formát tradičného podujatia Science café, tentokrát s názvom Veda bez hraníc, kde budú mať návštevníci možnosť diskutovať a pýtať sa priamo vedcov a inovátorov. Predseda SAS pri SAV doc. Rudolf Gális si pre účastníkov pripravil prednášku Na horizonte čiernej diery.

Ďalšou časťou Noci výskumníkov budú online návštevy vedcov na školách po celom Slovensku. Vedci navštívia základnú alebo strednú školu, ktorú absolvovali a prostredníctvom prezentácie aj priamej interakcie budú motivovať študentov, aby sa rozhodli pre vedeckú kariéru. Žiaci, študenti i učitelia sa môžu zapojiť do festivalových súťaží. Novinkou je aj aktivita Vedecký kuriér, ktorá vedeckú prácu dostane priamo k deťom.

Európska noc výskumníkov je projekt finančne podporovaný rámcovým programom Európskej komisie na podporu výskumu, vývoja a inovácií – Horizont 2020 a je paralelne organizovaný v 30 štátoch Európy.