Astrofilm 2020 – 14. ročník v čase pandémie

CORONA vírus a následná pandémia tvrdo dopadla v roku 2020 na realizáciu všetkých plánovaných akcií Slovenskej astronomickej spoločnosti (SAS) pri SAV. Niektoré museli byť úplne zrušené a iné, tie šťastnejšie, boli realizované elektronickou formou, ako napríklad AO – celoslovenské finálové kolo, BEZOVEC 2020, IOAA 2020 a mnohé ďalšie.

Preto bolo veľkým prekvapením a až hrdinstvom zorganizovať v tomto chronologickom chaose niečo aj prezenčne, skutočne a reálne. Podarilo sa to v prípade 14. ročníka už tradičného medzinárodného filmového festivalu. Samozrejme bolo to tiež v obmedzenom režime. Zásluhu na tom má hlavný organizátor – Slovenská ústredná hvezdáreň (SÚH) v Hurbanove a jej generálny riaditeľ Mgr. Marián Vidovenec, ktorý išiel do rizika a nakoniec sa to vyplatilo. SAS pri SAV, ako partner podujatia, bola podľa môjho názoru rada, že mohla byť pri tom.

A čo je hlavné, stretli sme sa od 13. do 15. októbra 2020  po roku, podiskutovali a poinformovali sa o novinkách v našej komunite, ako sa hovori „per huba“. A vďaka osobným stretnutiam na festivale mohla byť udelená aj Csereho cena SAS pri SAV, mohlo byť verejne podpísané Memorandum o spolupráci medzi SAS pri SAV a SZA, mohol byť  realizovaný krst knihy „Muž Slnka“, ktorú napísala Mgr. Mária Gallová, mimochodom vyhlásená za Slovenku roka 2020. O svojich pocitoch potom aj verejne porozprávala. No a samozrejme sme si pozreli aj zopár filmov a tradičné ceny primátora mesta Piešťany a SÚH v Hurbanove mohli byť udelené.

A posledný večer sme si ako bonus užili neobyčajné večerné Piešťany, nakoľko ďalší deň sa už zatvárali všetky reštaurácie, bary a aj naše raňajky! Dostali sme balíček na cestu a odchod. Viacej snáď atmosféru festivalu priblíži plagát, ktorý nám aj po rokoch pripomenie tieto ťažké časy.

                                                                                              Dr. Ladislav Hric, CSc., SAS pri SAV