Csereho cena SAS pri SAV za populárno-vedeckú činnosť

Laureátom Csereho ceny SAS pri SAV za populárno-vedeckú činnosť za rok 2020 sa stal RNDr. Stanislav Kaniansky. Ocenenie mu bolo slávnostne odovzdané počas Medzinárodného festivalu astronomických filmov Astrofilm 2020 dňa 13. októbra 2020 v Piešťanoch.

Slovenská astronomická spoločnosť pri Slovenskej akadémii vied (SAS pri SAV) si uvedomuje dôležitosť popularizácie vedy a techniky pre napredovanie a pokrok našej spoločnosti. Prostredníctvom tejto ceny, ktorá od roku 2018 nesie meno Dr. Eleméra Csereho, významného popularizátora astronómie a zakladateľa hvezdárne v Hlohovci, chce SAS pri SAV povzbudiť predovšetkým mladých členov Spoločnosti, aby sa venovali aj tejto činnosti a takýmto spôsobom prilákali ďalších mladých ľudí k štúdiu vedy a techniky.

Laureátom Csereho ceny SAS pri SAV za populárno-vedeckú činnosť za rok 2020 sa stal RNDr. Stanislav Kaniansky. Laureát je dlhoročným pracovníkom Hvezdárne v Banskej Bystrici a v súčasnosti pôsobí ako vedúci tohto astronomického zariadenia. Venuje sa práci s mládežou a pravidelne organizuje astronomické tábory, zrazy a expedície, kde využíva aj netradičné didaktické hry a pomôcky na sprístupnenie a popularizáciu astronómie, hlavne medzi mladými ľuďmi. Od r. 2000 je aktívnym členom Slovenského zväzu astronómov a SAS pri SAV. Je členom Hlavného výboru SAS pri SAV a predsedá Sekcii zákrytov a zatmení SAS pri SAV. Zúčastnil sa a zorganizoval niekoľko expedícií za pozorovaním úplných zatmení Slnka, polárnej žiary a za tmavou oblohou. Venuje sa astrofotografii a v ostatnom čase aj problematike svetelného znečistenia.

Ocenenie, ktorého súčasťou je pamätná plaketa a poukážka na nákup astronomickej techniky v hodnote 150,-€ bolo laureátovi slávnostne odovzdané počas Medzinárodného festivalu astronomických filmov Astrofilm 2020 dňa 13. októbra 2020 v Piešťanoch.

Laureátovi srdečne blahoželám a prajem ešte veľa tvorivosti a úspechov v jeho odbornej, no predovšetkým vzdelávacej a popularizačnej činnosti.

Foto: Ladislav Hric