Sekcia ochrany pred svetelným znečistením

Sekcia vznikla v marci 2008. Zaoberá sa problematikou ochrany nočného prostredia, osvetou v tejto oblasti a propagáciou účinného a zároveň efektívneho osvetľovania, ktoré je ohľaduplné voči nočnému prostrediu ako ľudí tak aj prírody. Snažíme sa poukázať na tento vážny celoplanetárny problém a pokúsiť sa na Slovensku o kroky vedúce k zlepšeniu súčasného veľmi žalostného stavu.

Informácie o svetelnom znečistení: http://svetelneznecistenie.sk/


Predseda: RNDr. Peter Begeni (begi@ begi.sk)
Tajomník: RNDr. Pavol Rapavý
Členovia: RNDr. Jaroslav Merc, RNDr. Stanislav Kaniansky


Aktuality

Všetky aktuality »