Sekcia histórie astronómie

Sekcia sa odborne venuje rozširovaniu poznatkov o dejinách vied o vesmíre od najstarších čias až do súčasnosti. Jej zámerom je skúmať aktivitu súvisiacu s poznávaním vesmíru v minulosti na celom svete, predovšetkým však na území súčasného Slovenska. Novodobá Sekcia histórie astronómie bola založená 5. mája 2016, no už od 27. mája 1971 v rámci SAS pri SAV existovala Historická sekcia, ktorá sa venovala dejinám astronomického výskumu nielen na Slovensku.

Pracovná náplň:

  • Sekcia vykonáva analytickou alebo syntetickou formou vedecko-výskumnú, odbornú, archívno-bibliografickú, prezentačnú a popularizačnú činnosť v oblasti dejín vied o vesmíre, výsledkom ktorej budú textové, obrazové, zvukové, prípadne iné druhy výstupov,
  • špecifickou úlohou Sekcie je budovať archív materiálov dokladajúcich aktivitu súvisiacu s poznávaním vesmíru v minulosti na území súčasného Slovenska, pričom činnosť Sekcie v rámci tejto úlohy je zameraná najmä na pôsobenie Slovenskej astronomickej spoločnosti pri SAV a Slovenského zväzu astronómov.

Predseda: Mgr. Stanislav Šišulák, PhD. (stan.sisulak @ gmail.com)
Odborný garant: RNDr. Svetozár Štefeček
Člen vedenia: Renáta Kolivošková

Periodikum SPHAERA venované dejinám spoznávania vied o vesmíre.

Aktuality

Všetky aktuality »