Hlavný výbor

Hlavný výbor SAS pri SAV riadi činnosť Spoločnosti v období medzi zjazdmi. Skladá sa z Predsedníctva a členov Hlavného výboru. Zjazd SAS pri SAV určuje počet členov Hlavného výboru a volí členov Hlavného výboru spomedzi členov Spoločnosti na dobu 4 rokov.

Predsedníctvo Hlavného výboru SAS pri SAV riadi Spoločnosť v období medzi schôdzami Hlavného výboru. Predsedníctvo tvoria: predseda, podpredseda, vedecký tajomník a hospodár.

Dozor nad činnosťou Hlavného výboru SAS pri SAV vykonáva Revízna komisia. Revíznu komisiu tvoria: predseda a dvaja členovia. Volí ich Zjazd SAS pri SAV spomedzi členov Spoločnosti na funkčné obdobie zhodné s funkčným obdobím Hlavného výboru.Predsedníctvo Hlavného výboru:

Predseda: doc. RNDr. Rudolf Gális, PhD. (rudolf.galis @upjs.sk)
Podpredseda: Mgr. Marián Vidovenec (marian.vidovenec @suh.sk)
Vedecký tajomník: Mgr. Ľubomír Hambálek, PhD. (lhambalek @ta3.sk)
Hospodár: Mgr. Emil Kundra, PhD. (ekundra @ta3.sk)

Plénum Hlavného výboru:

  • RNDr. Stanislav Kaniansky (sky @planetarium.sk)
  • Mgr. Eduard Koči (eduard.koci @suh.sk)
  • RNDr. Pavol Rapavý (pavol.rapavy @gmail.com)
  • Ing. Róbert Barsa (rob.barsa @gmail.com)
  • RNDr. Ján Mäsiar (janmasiar @vuczilina.sk)
  • RNDr. Svetozár Štefeček (stefecek.s @gmail.com)
  • Mgr. Tomáš Dobrovodský (tomas @planetarium.sk)

Revízna komisia:

Predsedníčka: Mgr. Mária Gallová (marika.gallova @gmail.com)
Členky:

  • Mgr. Mária Záborská (mzaborska @centrum.sk)
  • Mgr. Katarína Žilinská (katarina.zilinska @gmail.com)