Sekcia zákrytov a zatmení

Sekcia sa venuje problematike zákrytov a zatmení nebeských telies.

Pracovná náplň:

  • systematická koordinácia pozorovania zákrytov a zatmení,
  • organizovanie praktík, seminárov a expedícií pre pozorovateľov zákrytov a zatmení,
  • konzultačná a poradenská činnosť v oblasti zákrytov a zatmení nebeských telies (možnosti pozorovania zákrytov a zatmení v amatérskych podmienkach – technika, spracovanie, publikovanie),
  • popularizácia astronómie počas významných zatmení resp. zákrytov.

Predseda: Matej Korec (korec @ planetarium.sk)
Odborný garant: RNDr. Stanislav Kaniansky
Členovia: RNDr. Richard Komžík, CSc.


Aktuality

Všetky aktuality »