Čiastočné zatmenie Slnka 25. októbra 2022

TLAČOVÁ SPRÁVA 

Rimavská Sobota, 18. októbra 2022

Čiastočné zatmenie Slnka, ktoré nastane 25. októbra 2022 je najvýznamnejším astronomickým úkazom v tomto roku.

Ostatné čiastočné zatmenie Slnka bolo od nás pozorovateľné 10. júna 2021, no len s malou fázou (0,11) a nasledujúce uvidíme až 29. marca 2025, no v tomto prípade bude fáza zatmenia ešte menšia (0,09). „Tohtoročné zatmenie si teda určite nenechajte ujsť, pohľad na „odhryznuté Slnko“ bude krásny,“ uviedol Miloš Obert, predseda Slovenského zväzu astronómov.

Tohtoročné zatmenie je 55. zatmením zo série saros 124, ktorá začala 6. marca 1049 a skončí 11. mája 2347. Zatmenie bude viditeľné v Európe, severovýchodnej Afrike, Strednom východe a západnej Ázii. Maximálna fáza zatmenia, v jednotkách priemeru slnečného disku, bude 0,861 (82 % slnečného disku) a nastane v strednej časti Ruska (61,65° N, 77,34° E).

„Z nášho územia uvidíme zatmenie v celom priebehu,“ informoval doc. RNDr. Rudolf Gális, PhD., predseda Slovenskej astronomickej spoločnosti pri SAV. Časy jednotlivých kontaktov pre vybrané miesta na Slovensku sú uvedené v priloženej tabuľke.

Pre pozorovanie zatmenia Slnka nie je potrebný ďalekohľad, no musíme dbať na dostatočnú ochranu zraku, nakoľko hrozí jeho trvalé poškodenie. Najlepšie sú špeciálne okuliare s ochrannou fóliou pre vizuálne pozorovanie alebo aj tmavé zváračské sklo (č. 12 a vyššie). Často odporúčané diskety nie sú najvhodnejšie, nakoľko neodfiltrujú infračervenú časť spektra.

„Pri pozorovaní ďalekohľadom filter umiestnime vždy pred objektív, nikdy nie do blízkosti okuláru, hrozí jeho poškodenie/prasknutie,“ upozornil RNDr. Pavol Rapavý, vedúci sekretariátu Slovenského zväzu astronómov a dodal: „Pri fotografovaní alebo videozázname je vhodné použiť objektívy s dlhou ohniskovou vzdialenosťou, nakoľko obraz Slnka v ohnisku objektívu s ohniskovou vzdialenosťou 1 m je len 9 mm“.

„Kosáčiky“ Slnka počas zatmenia však uvidíme aj cez dierkovú komoru, ktorú nám v prírode dobre nahradia listy dostatočne hustej koruny stromu, pod ktorými uvidíme obrazy „odhryznutého Slnka“. Najbezpečnejším a najpohodlnejším spôsobom pozorovania zatmenia je metóda projekcie.

„Ak nemáte k dispozícii vhodné vybavenie, navštívte najbližšiu hvezdáreň, kde bude pripravená nielen pozorovacia technika, ale ochotní zamestnanci, ktorí vám povedia aj množstvo zaujímavostí nielen o zatmeniach,“ doplnil generálny riaditeľ Slovenskej ústrednej hvezdárne v Hurbanove Mgr. Marián Vidovenec.

Časy začiatku, maxima a konca zatmenia Slnka 25. októbra 2022 pre vybrané slovenské mestá. h – výška nad obzorom, mag – veľkosť zatmenia

  začiatok
[LSEČ]
maximum
[LSEČ]
h [°] koniec
[LSEČ]
mag
Banská Bystrica 11:16:25 12:23:58 29 13:32:20 0,458
Bratislava 11:16:06 12:21:53 30 13:28:41 0,425
Čadca 11:15:24 12:22:47 29 13:31:02 0,462
Humenné 11:17:47 12:27:21 29 13:37:22 0,495
Hurbanovo 11:16:57 12:23:30 30 13:30:57 0,435
Košice 11:17:37 12:26:42 29 13:36:19 0,484
Nitra 11:16:20 12:22:56 30 13:30:27 0,439
Poprad 11:16:39 12:25:05 29 13:34:10 0,476
Prešov 11:17:18 12:26:26 29 13:36:06 0,487
Rimavská Sobota 11:17:17 12:25:25 30 13:34:14 0,464
Senica 11:15:33 12:21:39 29 13:28:45 0,435
Trenčín 11:15:38 12:22:19 29 13:29:56 0,445
Trnava 11:16:02 12:22:14 30 13:29:24 0,434
Žilina 11:15:35 12:22:52 29 13:31:01 0,458

 

Niektoré historické zaujímavosti

(údaje pred rokom 1582 sú podľa gregoriánskeho kalendára) 

  • najstaršie zaznamenané zatmenie je z Číny 29. 5. 2650 pr. n. l.,
  • zatmenie 11. 10. 2136 pr. n. l. z čínskej kroniky Šu-King skončilo pre astronómov Hsi a Ho tragicky, pretože ho zabudli predpovedať a boli popravení,
  • periodicitu opakovania zatmení (Saros – 18 rokov 11 dní) poznali už Babylončania a Chaldejci v 6. storočí pred našim letopočtom,
  • podľa Herodota zatmenie 28. 5. 585 pr. n. l. bolo symbolom mieru, ukončilo vojnu medzi Lýdiou a Médskou ríšou bitkou pri rieke Halys,
  • 18. augusta 1868 J. Lockyer a J. Janssen pri úplnom zatmení Slnka objavili hélium, druhý najrozšírenejší prvok vo vesmíre (na Zemi bol objavený až o 10 rokov neskôr),
  • 29. 5. 1919 bola pri úplnom zatmení Slnka (A. Eddington) potvrdená Einsteinova všeobecná teória relativity
  • medzi rokmi 4000 pr. n. l. a 6000 n. l. najdlhšie zatmenie s trvaním 7 minút a 29 sekúnd nastane 16. 7. 2186
  • zo Slovenska bolo úplné zatmenie Slnka viditeľné 8. 7. 1842 a najbližšie bude až 10. 2135
  • zatmenia sú mimoriadne dôležité pre chronológiu (napr. založenie Ríma, ukrižovanie Krista, návrat Odysea z Trójskej vojny), ako aj určovanie rotácie Zeme v minulosti.

Zatmenie Slnka 20. 3. 2015 cez dierkovú komoru. (foto P. Rapavý)

Vizualizácia zatmenia Slnka pozorovaného špeciálnym ďalekohľadom v čiare H-alfa. (foto: Slnko z 29. 8. 2022 Bardon / Grnja)

 

doc. RNDr. Rudolf Gális, PhD.
Predseda Slovenskej astronomickej spoločnosti pri SAV
Univerzita P. J. Šafárika v Košiciach 
Tel.: +421 55 234 2241 
E-mail: rudolf.galis @ upjs.sk

Miloš Obert
Predseda Slovenského zväzu astronómov
E-mail: milos.obert @ szaa.org

RNDr. Pavol Rapavý
vedúci sekretariátu Slovenského zväzu astronómov
Hvezdáreň Rimavská Sobota
E-mail: pavol.rapavy @ szaa.org

Mgr. Marián Vidovenec
Generálny riaditeľ
Slovenská ústredná hvezdáreň v Hurbanove
Tel.: +421 35 760 2484
E-mail: marian.vidovenec @ suh.sk