Csereho cena SAS pri SAV za populárno-vedeckú činnosť

Laureátom Csereho ceny SAS pri SAV za populárno-vedeckú činnosť za rok 2022 sa stal Ing. Peter Kaňuk z Centra voľného času v Košiciach. Ocenenie mu bolo slávnostne odovzdané počas 16. ročníka Medzinárodného festivalu astronomických filmov Astrofilm dňa 20. októbra 2022 v Piešťanoch.

Slovenská astronomická spoločnosť pri Slovenskej akadémii vied (SAS pri SAV) si uvedomuje dôležitosť popularizácie vedy a techniky pre napredovanie a pokrok našej spoločnosti. Prostredníctvom tejto ceny, ktorá od roku 2018 nesie meno Dr. Elemera Csereho, významného popularizátora astronómie na Slovensku a zakladateľa hvezdárne v Hlohovci, chce SAS pri SAV povzbudiť predovšetkým mladých členov Spoločnosti, aby sa venovali aj tejto činnosti a takýmto spôsobom prilákali ďalších mladých ľudí k štúdiu vedy a techniky.

Laureátom Csereho ceny SAS pri SAV za populárno-vedeckú činnosť za rok 2022 sa stal Ing. Peter Kaňuk. Laureát sa narodil v roku 1960 v Humennom. Vyštudoval síce Technickú univerzitu v Košiciach, no jeho vášňou vždy bola astronómia. A keďže sa chcel o svoje poznatky a zanietenie podeliť s mládežou, rýchlo a nastálo zakotvil v Centre voľného času v Košiciach, na oddelení hvezdárne a planetária. Tu sa venuje odborným pozorovaniam Slnka, astrofotografii, tvorbe audiovizuálnych programov, no predovšetkým vzdelávaniu a popularizácii astronómie a príbuzných prírodných vied prostredníctvom záujmových krúžkov a klubov pre mládež, meteorických expedícii, programov v planetáriu, verejných pozorovaní zaujímavých astronomických objektov a javov, ako aj ďalších prírodovedných podujatí. Pod jeho rukami vyrástli mnohí úspešní prírodovedci či nadšenci s pretrvávajúcim záujmom o dianie na oblohe. Jeho aktivity presahujú rámec pracovnej doby a vzdelávaniu a popularizácii astronómie, predovšetkým medzi mládežou, sa venuje vo svojom voľnom čase, dovoleniek. Zo všetkých jeho aktivít možno spomenúť projekt S ďalekohľadom na cestách, s ktorým navštívil desiatky základných a stredných škôl po celom východnom Slovensku, či tradičné meteorárske expedície pre mládež, ktoré sa už 21 rokov konajú na obecnej chate v Mníšku nad Hnilcom.

Ocenenie, ktorého súčasťou je pamätná plaketa a poukážka na nákup astronomickej techniky v hodnote 150,-€ bolo laureátovi slávnostne odovzdané počas Medzinárodného festivalu astronomických filmov Astrofilm dňa 20. októbra 2022 v Piešťanoch.

Laureátovi srdečne blahoželáme a prajeme ešte veľa tvorivosti a úspechov v jeho odbornej, no predovšetkým vzdelávacej a popularizačnej činnosti.

 

Foto: Jozef Csipes