NameExoWorlds 2022

V roku 2019 mali Slovenky a Slováci možnosť pomenovať exoplanétu HAT-P-5b a jej materskú hviezdu. Vybrali si názvy Kráľomoc a Chasoň, čo sú staroslovenské pomenovania pre Jupiter a Slnko. Medzinárodná astronomická únia pripravila spoločne s národnými koordinátormi pre popularizáciu astronómie ďalší ročník projektu NameExoWorlds. Do 11. decembra 2022 je možnosť pomenovať niektorý z 20 exosvetov, ktoré sa stanú jednými z prvých cieľov Vesmírneho ďalekohľadu Jamesa Webba.

Odpradávna si ľudia vytvárajú vzťahy k predmetom v prírode tak, že im dávajú názvy v ich rodnom jazyku. V priebehu histórie si mnohé civilizácie vytvorili vlastné príbehy, mytológie a kultúrne kontexty v súvislosti s nebeskými objektmi. Prostredníctvom týchto spojení sme ich začali chápať. Takto sme začali spoznávať vesmír a vznikla vedná disciplína, ktorú dnes nazývame astronómia.

Keď v roku 1919 vznikla Medzinárodná astronomická únia (IAU), jednou z úloh, ktorými boli poverení profesionálni astronómovia, bolo katalogizovať vesmírne objekty a stanoviť jednotné pravidlá na ich pomenovanie. Pokrok vo vede a technológiách nám nedávno umožnil odhaliť novú kategóriu vesmírnych objektov, tzv. exoplanéty – planéty obiehajúce okolo iných hviezd. Prvé exoplanéty boli objavené len pred tromi desaťročiami a odvtedy ich bolo identifikovaných viac ako 5000. Väčšina z týchto planét sa označuje len vedeckými názvami a nemá žiadne prepojenie s našimi príbehmi a kultúrou.

IAU pripravila už dve kampane, v ktorých mali ľudia z celého sveta možnosť pomenovať exosvety, teda exoplanéty a ich materské hviezdy. V roku 2015 dostalo pomenovanie 19 exoplanetárnych sústav (14 hviezd a 31 exoplanét, ktoré okolo nich obiehajú), pričom za tieto názvy hlasovalo viac ako pol milióna ľudí zo 182 krajín sveta. V roku 2019, v rámci osláv stého výročia založenia IAU, ponúkol projekt NameExoWorlds 2019 každej krajine možnosť pomenovať jeden exoplanetárny systém pozostávajúci z exoplanéty a jej materskej hviezdy. V rámci tejto iniciatívy 112 krajín zorganizovalo národné kampane, do ktorých sa priamo zapojilo viac ako 780 000 ľudí na celom svete. Na Slovensku sme si vybrali mená Chasoň a Králomoc pre hviezdu HAT-P-5 a jej exoplanétu HAT-P-5b, pričom téma pre pomenovanie tohto exosveta bola “staroslovenské názvy pre telesá Slnečnej sústavy”.

Pri príležitosti 10. výročia založenia Úradu pre popularizáciu astronómie IAU, bol spustený ďalší ročník NameExoWorlds. V tejto edícii majú ľudia na celom svete možnosť pomenovať 20 exosvetov, z ktorých každý pozostáva z jednej známej exoplanéty a jej materskej hviezdy. Tieto exoplanetárne sústavy sú zaujímavé aj tým, že patria medzi prvé ciele Vesmírneho ďalekohľadu Jamesa Webba v rámci výskumu takýchto objektov.

Ako sa môžete zapojiť?

  1. Vytvorte tím zložený zo študentov a učiteľov, nadšencov astronómie, amatérskych a profesionálnych astronómov.
  2. Zrealizujte popularizačné podujatie týkajúce sa exoplanét. Môže to byť napríklad populárno-náučná prednáška o exoplanétach, ich objavoch, význame a možnostiach života na nich. Podujatia môžu mať rôznu formu od praktických činností, cez verejné prednášky až po online interaktívne aktivity.
  3. Tímy si môžu zvoliť ľubovoľný spôsob výberu názvu exoplanéty a jej materskej hviezdy, ktoré budú súčasťou ich návrhu. Môže to byť napríklad hlasovanie účastníkov v rámci popularizačného podujatia, alebo sa hlasovanie môže uskutočniť vopred a vybrané názvy budú oznámené na tomto podujatí.
  4. Zaregistrujte svoj tím a predložte návrh názvu exoplanéty a jej materskej hviezdy (písomný formát + video) prostredníctvom tohto formulára. Ak nemáte prístup k formulárom Google alebo nemáte účet Google, vyplňte tento formulár a pošlite ho e-mailom na adresu nameexoworlds2022@oao.iau.org.

Uzávierka na podávanie návrhov je 11. decembra 2022. Viac informácií o metodike, pravidlách pomenovania, dôležitých termínoch, ako aj zoznam 20 exosvetov a často kladených otázok  nájdete na stránke Slovenskej astronomickej spoločnosti pri SAV venovanej projektu NameExoWorlds 2022. 

Rudolf Gális, Jaroslav Merc
Národní koordinátori pre popularizáciu astronómie IAU na Slovensku