17. zjazd SAS pri SAV

Vážení členovia Slovenskej astronomickej spoločnosti pri SAV, v dňoch 2. – 3. 10. 2015 sa konala v Žiline konferencia: „Svetlo? áno aj nie!“ a zároveň aj XVII. riadny zjazd Spoločnosti. Na tomto mieste prezentujeme všetky dôležité zjazdové materiály, informácie z konferencie a fotografie, ktoré by Vás mohli zaujímať.

Ďakujeme Prof. Z. Mikulášekovi, CSc. za obhajobu svetla v prednáške “Světlo? Ano! Dejiny světla – Světlo a my“, Ing. J. Vondrákovi, DrSc., dr. h. c. za prednášku “Jak ovlivňují geofyzikální procesy orientaci Země v prostoru” a RNDr. P. Begenimu a RNDr. P. Rapavému za obhajobu nočnej oblohy v prednáške “Svetlo? Nie!”. Ďakujeme RNDr. D. Rapavej za prezentáciu výstavy “Tajomstvo svetla a vody” a všetkým prispievateľom, ktorí svojimi fotografiami naplnili výstavu “Svetlo a tieň”.

Autori fotografií: Mgr. J. Škvarka a RNDr. D. Rapavá.