Výsledky 1. kola AO 2014

Ďakujeme účastníkom prvého kola AO a blahoželáme úspešným riešiteľom v roku 2014.

Úspešní riešitelia školského kola AO za rok 2014:

kategória stredné školy:

meno a priezvisko adresa body

Jozef Lipták

Gymnázium J. G. Tajovského, B. Bystrica 570
Juraj Halabrin Gymnázium J. Hronca, Bratislava 555
Jakub Jambrich
Gymnázium Prešov
495
Martin Murín Gymnázium J. Hronca, Bratislava 490
Miroslav Gašpárek Biling. gymnázium Žilina 425
Filip Ayazi Gymnázium Ľ. Štúra, Trenčín 405
Jakub Šalko Gymnázium Brezno 400
Kristián Leško Gymnázium J. A. Raymana, Prešov 310

kategória základné školy:

meno a priezvisko adresa body
Radovan Lascsák Z.Š. Košice 590
Samuel Buranský Z.Š. Vráble 480
Radoslava Hatalová Z.Š. Spišská Nová Ves 435
Jakub Štupák Z.Š. Divín 430

 

 

 

 

 

Všetkých úspešných riešiteľov zároveň pozývame na Celoslovenské finálové kolo AO do Nitry, ktoré začína 12. 6. 2014 o 14:00.