Hviezdy nad Poľanou

Krásnu prírodu nášho Podpoľania si treba chrániť, to učíme už malé deti. Podpoľanie má na rozdiel od iných regiónov na Slovensku aj tú výhodu, že tu v noci ešte vidieť na oblohe hviezdy. Obyvatelia veľkých miest nám toto môžu len závidieť. Dokedy však? Je svetlo v noci vážny ekologický problém? Prečo potrebujeme tmu? Čo je to svetelný smog? Viac.