Úplné zatmenie Mesiaca 28. septembra

Po štvorročnej prestávke budeme mať možnosť opäť uvidieť úplné zatmenie Mesiaca, a to v pondelok 28. septembra v skorých ranných hodinách. V prípade priaznivého počasia bude možné jeho celý priebeh pozorovať aj na Slovensku. Časové údaje o zatmení sú v tabuľke v letnom stredoeurópskom čase LSEČ v tvare hod:min a ako z nej vidno, bude si treba privstať. Motiváciou môže byť skutočnosť, že na ďalšie zatmenie si budeme musieť počkať tri roky až do 27. júla 2018, ktoré bude najdlhším úplným zatmením v tomto storočí trvajúcim takmer 104 minút. Úplná fáza tohoročného potrvá 73 minút.

 • Úplné zatmenie Mesiaca 28. septembra

  hod:min
  LSEČ

  Výška Mesiaca
  nad horizontom

  Začiatok čiastočného zatmenia

  03:07

  32°

  Začiatok úplného zatmenia

  04:11

  24°

  Maximum

  04:47

  19°

  Koniec úplného zatmenia

  05:24

  14°

  Koniec čiastočného zatmenia

  06:28

Zatmenie bude výnimočné mimoriadne veľkým uhlovým rozmerom Mesiaca a jeho blízkosťou k Zemi. Mesiac totiž prejde prízemím (perigeom) svoje dráhy iba krátko pred maximom zatmenia. Prízemie (perigeum) je bod jeho dráhy s najmenšou vzdialenosťou od stredu Zeme. V čase prechodu prízemím bude Mesiac vzdialený od stredu Zeme iba 356 903 kilometrov vďaka čomu bude mať jeho disk uhlový priemer až 33,5 oblúkových minút. Zatmenie bude výnimočné aj preto, lebo nastane počas najtesnejšieho mesačného prízemia roku 2015 s najväčším Mesiacom v zatmení, aký je možné uvidieť za obdobie porovnateľné s dĺžkou ľudského života.

Zatmenie Mesiaca nastáva v čase okolo splnu, keď sa Mesiac počas svojho orbitálneho pohybu dostane do blízkosti spojnice Slnko – Zem a vstúpi do geometrického tieňa Zeme. Z pohľadu pozemského pozorovateľa tieň Zeme postupuje po Mesiaci od jeho východného okraja k západnému. To svedčí o tom, že Mesiac sa v skutočnosti pohybuje od západu na východ. My však vnímame jeho zdanlivý pohyb od východného obzoru k západnému. Tento dojem v nás vyvoláva rotácia Zeme. Úplne zatmenie Mesiaca poskytuje očividný dôkaz guľatosti Zeme. Kruhový tvar zemského tieňa na Mesiaci viedol už starých gréckych astronómov k záveru, že Zem je guľa.

Počas zatmenia má Mesiac oranžovo- až hnedočervené sfarbenie, ktoré je spôsobené ohybom a rozptylom slnečného svetla na prachových a aerosolových časticiach vo vysokých vrstvách zemskej atmosféry. V závislosti od koncentrácie prachových a aerosolových častíc vo vysokých vrstvách zemskej atmosféry sa mení aj odtieň Mesiaca od svetločerveného pri malej koncentrácii až po tmavohnedé pri veľkej koncentrácii. Pekný zážitok z pozorovania zatmenia poskytne pohľad cez triéder, teda poľovnícky alebo turistický ďalekohľad, ktorý je vhodné upevniť na statív alebo iný improvizovaný stojan.

Mesiac sa bude nachádzať v súhvezdí Ryby, v ktorom nie sú nápadne jasné hviezdy. Spestrením pozorovania zatmenia bude pohľad na pekné a veľmi fotogenické zoskupenie Venuše, Marsu a Jupiteru doplnené o hviezdu Regulus v súhvezdí Lev nad východným obzorom. Posledná z trojice planét Jupiter sa objaví nad horizontom približne o 4 hod 30 min a na konci úplného zatmenia o 5 hod a 24 min bude vo výške 9° nad obzorom.