Otvorenie 10. ročníka AO v r. 2016

Vážení žiaci, študenti, pedagógovia a všetci záujemcovia o astronómiu, určite už netrpezlivo očakávate vyhlásenie ďalšieho ročníka Astronomickej olympiády (AO) na Slovensku. Tento ročník AO začíname neskôr, lebo máme dosť času na vybavovanie účasti najlepších riešiteľov v kategórii stredných škôl na Medzinárodnej olympiáde z astronómie a astrofyziky (IOAA), ktorá bude tohto roku vo veľmi neskorom termíne 9. – 19. decembra. Miestom konania bude veľmi exotická destinácia, mesto Bhubaneswar vo východnej Indii, takže bude o čo zabojovať.

     Celoslovenské finále AO sa uskutoční koncom apríla v Piešťanoch, a preto riešenia príkladov prvého kola od študentov II. kategórie ( žiaci stredných škôl) potrebujeme mať k dispozícii už 31. marca 2016. Po vyhodnotení pozveme do Piešťan všetkých úspešných riešiteľov II. kategórie AO.

     Riešitelia I. kategórie – žiaci základných škôl, budú mať viacej času na riešenie a svoje vyriešené úlohy môžu posielať do konca mája 2016. Riešiteľom zo základných škôl zároveň odporúčame, aby sa zapojili aj do celoslovenskej súťaže „Čo vieš o hviezdach?“, aby mohli získať všetky výhody úspešných riešiteľov. Všetkých úspešných riešiteľov príkladov a praktickej úlohy odmeníme vecnými cenami.

     Na tento rok, je pre všetkých riešiteľov obidvoch kategórií pripravená výnimočná praktická úloha, nakoľko tohto roku sa treba pripraviť na pozorovanie mimoriadne vzácneho astronomického úkazu, akým bude 9. mája prechod Merkúra popred slnečným diskom. Úlohou bude dobre sa pripraviť na tento vzácny úkaz a v prípade dobrého počasia urobiť aj zaujímavé pozorovania. Nakoľko žiaci základných škôl majú dosť času v rámci AO, budeme sa tešiť na ich zážitky a popis celého úkazu. Samozrejme v rámci svojho okolia môžete na tento úkaz pripraviť aj spolužiakov, priateľov či susedov.

     Pri riešení príkladov uveďte na každom liste meno riešiteľa, adresu trvalého bydliska a aj emailovú adresu, na ktorú budú zasielané informácie pre každého úspešného riešiteľa, podľa príslušnosti do jednotlivých regiónov. Úlohy posielajte na emailovú adresu AO (ao@ta3.sk, prípadne poštou na Dr. Ladislav Hric, Slovenská astronomická spoločnosť pri SAV, 059 60 Tatranská Lomnica). Za úspešného riešiteľa AO už tradične pokladáme každého súťažiaceho, ktorý vyrieši aspoň polovicu zadaných úloh, resp. získa polovicu maximálneho možného počtu bodov.

Finále AO na Slovensku prebehne podobne ako v minulom roku vo veľmi úzkej spolupráci so Slovenskou ústrednou hvezdárňou v Hurbanove, ktorá tohto roku uhradí všetky náklady, spojené s pobytom účastníkov v Piešťanoch. Presný termín konania finále AO ako aj miesto včas oznámime. Vyhodnotenie a ocenenie víťazov prebehne hneď na druhý deň po súťaži.

Príklady 1. kola AO 2016 .

Želáme všetkým trpezlivosť a množstvo nápadov pri riešení úloh 10. ročníka AO.

Stará Lesná, 1. 2. 2016 RNDr. Ladislav Hric, CSc., predseda SAS pri SAV