Plán činnosti v roku 2017

Na základe návrhov jednotlivých sekcií, komisií, odbočiek, ako aj jednotlivých členov Spoločnosti sme pripravili plán činnosti SAS pri SAV v roku 2017 [pdf]. V tomto roku sa okrem tradičnej aktivity činnosť členov SAS pri SAV zameria na zvyšovanie záujmu mladých ľudí o astronómiu, na podporu popularizácie vedy na Slovensku, na prípravu odborných konferencií a podujatí, na medzinárodnú spoluprácu pri ochrane pred svetelným znečistením, na vydanie odborných publikácií a na lepšiu informovanosť členov spoločnosti, ako aj širokej verejnosti prostredníctvom webovej stránky SAS pri SAV. Na organizáciu jednotlivých podujatí bude SAS pri SAV v roku 2017 žiadať finančnú podporu Rady slovenských vedeckých spoločností vo výške 7 500,- €.