RNDr. Jiří Grygar, CSc., Žeň objevů

V piatok 15. decembra 2017 sa v Bratislave konala v poradí už 51. prednáška s názvom Žeň objevů RNDr. Jiřího Grygara, CSc., z Fyzikálního ústavu AV ČR. Dr. Grygar poslucháčov aj tento rok oboznámil s novinkami z výskumu Slnečnej sústavy, hviezdneho vesmíru, ako aj kozmológie. Tak, ako každý rok, bol o prednášku veľký záujem a po dvoch hodinách plných zaujímavých informácií nasledovala ešte takmer hodinová diskusia.

Spoluorganizátormi podujatia boli Slovenská astronomická spoločnosť pri SAV, Prírodovedné múzeum SNM, Katedra astronómie, fyziky Zeme a meteorológie FMFI UK a Planetárium Bratislava, o.z.