100. výročie Českej astronomickej spoločnosti

Česká astronomická spoločnosť (ČAS) si množstvom akcií počas celého roka 2017 pripomínala 100. výročie od svojho založenia. Presne 8. 12. 1917 bol v prednáškovej sále prof. Františka Nušla na ČVUT v Prahe založený tento český spolok nadšencov, ktorých jedným z cieľov bolo vybudovanie ľudovej hvezdárne v Prahe. Po vzniku Československa, o rok neskôr, sa tento cieľ stal reálnejším, nakoľko jeden zo zakladateľov štátu, generál Milan Rastislav Štefánik, rodák zo slovenských Košarísk, bol vyštudovaným astronómom. Veľký cieľ členov ČAS sa stal realitou v roku 1928, keď bola na Petříne v Prahe slávnostne otvorená Štefánikova hvezdáreň.

Preto oslavy 100. výročia ČAS vyvrcholili v piatok 8. decembra 2017 o 14:00 hod, keď uplynulo presne 100 rokov od zakladajúcej schôdze ČAS. V priestoroch Karolína v Prahe sa od 13:00 začal slávnostný program prednáškou o histórii vzniku ČAS v modrej posluchárni. O hodinu neskôr zohrali herci v dobovom oblečení udalosti, ktoré sa odohrali pred 100 rokmi počas zakladajúcej schôdze spoločnosti. Potom sme sa presunuli do majestátnej auly Karolína, kde pokračovali veľkolepé oslavy s bohatým programom. Súčasťou bolo aj udelenie Nušlovej ceny za rok 2017. Je to najprestížnejšia astronomická cena, udeľovaná v Českej republike, ktorou sa oceňujú osobnosti, ktoré sa svojou celoživotnou vedeckou, odbornou, pedagogickou, popularizačnou alebo organizačnou prácou zaslúžili o rozvoj astronómie a príbuzných vied. Počas osláv si cenu prevzal svetoznámy teoretický fyzik prof. Jiří Bičák z Karlovej Univerzity za vedecký prínos v oblasti kozmológie, teórie relativity a gravitačných vĺn. Po oslavách v aule pozval všetkých prítomných súčasný predseda ČAS prof. Petr Heinzel na slávnostný raut, kde som stretol množstvo významných českých astronómov. Toto bola príležitosť na neformálne rozhovory a spomienky na časy minulé. Zo Slovenska sa osláv na pozvanie ČAS zúčastnili okrem mňa Mgr. Marián Vidovenec – generálny riaditeľ SÚH v Hurbanove a RNDr. Ivan Dorotovič, CSc., vedecký pracovník z oblasti slnečnej fyziky, ktorý v spolupráci s českými kolegami organizuje slnečné semináre. Účasť na týchto oslavách bola pre nás veľkou inšpiráciou ale aj výzvou do budúcnosti.