8. ročník fotosúťaže „Svieťme si na cestu… nie na hviezdy“

Slovenská ústredná hvezdáreň v spolupráci so Slovenským zväzom astronómovHvezdáreň v Rimavskej Sobote a Slovenskou astronomickou spoločnosťou pri SAV vyhlasuje 8. ročník medzinárodnej fotografickej súťaže so zameraním na problematiku svetelného znečistenia.

Cieľom súťaže je osveta v oblasti problematiky svetelného znečistenia a propagácia správneho svietenia. Organizátori chcú aj takto upozorniť na tento vážny environmentálny problém súčasnej civilizácie. Fotografie budú použité pri propagácii nutnosti zachovania nočného životného prostredia. Podrobnejšie informácie nájdete TU.