Za dr. Eduardom Pittichom, DrSc.

4. júla 2018 sme sa na poslednej rozlúčke v bratislavskom krematóriu poklonili pamiatke nášho kolegu, učiteľa a priateľa, čestného člena SAS pri SAV dr. Eduard

Na archívnej snímke z 10. marca 1978 pracovníci Astronomického ústavu SAV, zľava vedecký pracovník RNDr. Eduard Pittich, Csc., pracovník AÚ SAV Dušan Kalmančok a veducí oddelenia medziplanetárnej hmoty člen korešpodent SAV Ľubor Kresák. Foto: TASR/Štefan Petráš

a Pitticha. Viz informácií TU.