Všetko najlepšie IAU!

Medzinárodná astronomická únia (IAU) oslavuje v roku 2019 storočnicu svojej existencie prostredníctvom množstva aktivít a podujatí organizovaných počas celého roka vo väčšine krajín sveta.

Jednou z týchto iniciatív bola aj príprava videí, v ktorých jednotlivé krajiny predstavili históriu i súčasnosť svojho astronomického výskumu, ako aj činnosti v oblasti vzdelávania a popularizácie tejto kráľovskej vednej disciplíny. A zároveň sú tieto videá aj blahoželaním k 100. výročiu založenia IAU. Svoju narodeninovú zdravicu pripravilo aj Slovensko.

“Slovensko… krajina v srdci Európy, malá svojou rozlohou, no s bohatým prírodným a kultúrnym dedičstvom. A tiež s bohatou históriou astronomického výskumu, vzdelávania a popularizácie astronómie”. Takto začína “narodeninové” video, prezentujúce astronómiu na Slovensku od minulosti až po súčasnosť, od jednotlivých oblastí profesionálneho výskumu až po pestrú paletu vzdelávacích a popularizačných aktivít organizovaných naprieč krajinou. Teda aspoň do takej miery, ako sa to podarilo vtesnať do požadovaného časového rozsahu troch minút.

Video však pozerá aj do budúcnosti slovenskej astronómie. “Odborné zázemie máme predovšetkým v oblasti výskumu vzťahov Slnko – Zem, malých telies Slnečnej sústavy a hrozby ich zrážky so Zemou, interagujúcich dvojhviezd a exoplanét. Najdôležitejšou misiou je však odovzdávanie poznatkov o vesmíre ďalším generáciám. Skvelé umiestnenia na medzinárodných astronomických fórach sú prísľubom, že talentovaní mladí ľudia zo Slovenska budú prinášať ľudstvu poznatky a inšpiráciu aj v tom nasledujúcom storočí.”

„Narodeninové“ video pripravila Slovenská astronomická spoločnosť pri SAV a Krajská hvezdáreň a planetárium M. Hella v Žiari nad Hronom a je zverejnené na oficiálnom YouTube kanáli IAU.