Rady SAS pri SAV navždy opustil čestný člen RNDr. Jozef Tremko, CSc.

V pondelok 27. júla 2020 vo veku nedožitých 90-tych narodenín nás navždy opustil dlhoročný člen a čestný člen našej Spoločnosti Dr. Jozef Tremko (1930 – 2020).

Slovenská astronomická spoločnosť pri Slovenskej akadémii vied vznikla na pôde Československej astronomickej spoločnosti (ČAS) v roku 1959 a Dr. Tremko bol pri jej zakladaní. Stal sa členom predsedníctva a prvým vedeckým tajomníkom Slovenského výboru Spoločnosti, bol dlhoročným členom Ústredného výboru ČAS.

Dr. Tremko je zakladateľom novodobého astrofyzikálneho výskumu na Slovensku. Po absolvovaní štúdií na Univerzite J. E. Purkyně, prišiel v roku 1956 do Observatória na Skalnatom Plese s víziou vytvoriť moderné pracovisko na štúdium premenných hviezd a začal s budovaním prístrojovej základne. Spoločne s Dr. Mayerom z Karlovej univerzity zostavili fotoelektrický fotometer, čo bol prístroj na technologickej úrovni tej doby. Neostalo len pritom – priebežne s pribúdajúcimi možnosťami techniky sa vyvíjalo aj zariadenie okolo 60 cm ďalekohľadu na Skalnatom Plese. Neskôr, po otvorení pracoviska Astronomického ústavu v Starej Lesnej pri Tatranskej Lomnici, sa pracovisko pre fotoelektrickú fotometriu zriadilo aj tam, v kupole G2.

Dr. Tremko publikoval desiatky vedeckých prác, vychoval svojich nasledovníkov, prednášal na vysokej škole, bol činný aj v oblasti popularizácie astronómie. Organizoval medzinárodnú vedeckú spoluprácu, bol jedným z predstaviteľom Československa v organizácii Mnohostrannej spolupráce socialistických krajín, bol organizátorom a predsedom vedeckého výboru viacerých medzinárodných konferencií.

Svoju víziu naplnil a v dejinách Astronomického ústavu, Slovenskej astronomickej spoločnosti pri SAV a v astrofyzikálnom výskume na Slovensku zanechal nezmazateľnú stopu.