Výsledky 1. kola Astronomickej olympiády 2021

Vážení študenti,

veľmi ma teší, že vám môžem týmto oznámiť, že aj tohto roku ste sa zapojili do astronomickej olympiády (AO) zo všetkých kútov Slovenska a 13 úspešným riešiteľom 1. kola gratulujem a želám úspech aj v ďalšom pokračovaní.

Maximálny počet bodov za všetky úlohy bol stanovený na 1000, pričom 300 bodov za úlohu č.2 a 200 bodov za praktickú úlohu. Všetci úspešní riešitelia sa môžu ďalej zúčastniť Celoslovenského finálového kola AO, ktoré sa bude konať 9. 5. 2021 o 14:00 hod. Žiaľ, v dôsledku pretrvávajúcej pandémie sa ani tohto roku nemôžeme stretnúť, ako by sme si želali. Finálové kolo musí preto prebehnúť, tým istým spôsobom ako vlani, elektronicky. Postup bude jednoduchý. Dňa 8. 5. 2021 o 14:00 hod prebehne skúška spojenia. Každý študent bude k dispozícii na svojej emailovej adrese, dostane skúšobný príklad, vyrieši ho guľôčkovým perom na liste papiera a jasne napíše aj svoje meno. Tento list papiera odfotí a súbor JPG odošle na adresu ao@ta3.sk Celá táto činnosť by sa mala dať stihnúť za 15 – 20 minút. Do 2 hodín dostane každý študent odpoveď, že skúška prebehla úspešne. Ak ju nedostane, musí kontaktovať organizátorov na ao@ta3.sk, prípadne na hric@ta3.sk.

Finále AO prebehne obdobným spôsobom 9. 5. 2021. Všetci zainteresovaní študenti dostanú príklady na svoje emailové adresy o 14:00 hod, riešiť ich budú do 19:00 a do 20:00 budú svoje riešenia posielať obdobne v elektronickej forme ako JPG súbory na ao@ta3.sk, pričom každý dostane odpoveď o úspešnom doručení riešení.

POZOR!
1/ Riešenia treba písať len guľôčkovým perom na listy papiera.
2/ Na každom liste musí byť meno študenta.
3/ Pri zaslaní riešení treba napísať aj počet zaslaných súborov a počet strán.

Všetci študenti dostanú výsledkovú tabuľku už 11. 5. 2021. 5 najlepších riešiteľov sa môže zúčastniť medzinárodnej olympiády. Organizátori v Kolumbii už v krátkej dobe spresnia informácie o čase a spôsobe konania Medzinárodnej olympiády z astronómie a astrofyziky – IOAA 2021.

Ďakujem všetkým študentom, že sa aj v týchto CORONA časoch venujete AO.
Hurbanovo, 26. 4. 2021                                                            

RNDr. Ladislav Hric, CSc.
predseda VV AO na Slovensku