Astronomická terminológia

Publikácia Astronomická terminológia vyšla ešte v roku 1998. Astronómia je však veda, ktorá sa v posledných desaťročiach prudko vyvíjala. Nové, presnejšie pozorovacie metódy, vývoj digitálnej astrofotografie, objavovanie svetov mimo Slnečnej sústavy, detegovanie gravitačných vĺn atď. priniesli do tohto vedného odboru veľa nových poznatkov, výrazov a pomenovaní. Preto sa Slovenská ústredná hvezdáreň (SÚH) v Hurbanove v spolupráci s Terminologickou komisiou Slovenskej astronomickej spoločnosti pri Slovenskej akadémii vied (SAS pri SAV) rozhodli vydať 2. upravené a rozšírené vydanie tejto publikácie.

Jej zostavovateľom bol dlhoročný predseda Terminologickej komisie SAS pri SAV RNDr. Eduard Pittich, DrSc., ktorý však v polovici roka 2018 prehral svoj boj so zákernou chorobou. Jeho pamiatke je táto publikácia venovaná. Zostavovanie po Dr. Pittichovi prebrala súčasná predsedníčka Terminologickej komisie SAS pri SAV Mgr. Eva Plávalová, PhD.

Publikácia bola oproti pôvodnej verzii rozdelená na terminológiu a názvoslovie. Ako obrazová príloha boli využité fotografie z posledných ročníkov súťaže Astrofoto, ktorú organizuje SÚH v Hurbanove.

Publikáciu si môžete objednať u vydavateľa.