Za Ladislavom Oravcom

27. decembra 2017 sa konala posledná rozlúčka s naším priateľom a kolegom, D. T. Ladislavom Oravcom.

Týždeň vedy a techniky

Podujatie sa uskutoční v piatok 10. novembra, medzi 17. a 23. hodinou v priestoroch Astronomického ústavu SAV.