Farebná hra vesmíru

Výstavu astronomických fotografií pripravili členovia Sekcie astronomickej fotografie a Sekcie zákrytov a zatmení.