Výzva – 2%

Vážení členovia Slovenskej astronomickej spoločnosti pri SAV,
Vážení priatelia astronómie,
Vážení priatelia našich členov a priateľov astronómie,

rok 2019 je „zjazdovým“ rokom našej Spoločnosti. Raz za 4 roky organizujeme odbornú konferenciu spojenú so zjazdom, na ktorom si plénum členov Spoločnosti zvolí nových funkcionárov na ďalšie 4 roky.  Organizovanie uvedených akcií bude finančne náročné, preto sme požiadali o zápis do registra subjektov na poberanie 2% z daní. Prosím úprimne všetkých hore oslovených, aby nám preukázali svoju priazeň a venovali nám takúto časť svojich daní na priloženom tlačive.

Ďakujem všetkým za takúto pomoc a spoluprácu,

Dr. Ladislav Hric, CSc. – predseda