Otvorenie 13. ročníka AO

Vážení študenti, pedagógovia a všetci záujemcovia o astronómiu, určite už netrpezlivo očakávate vyhlásenie ďalšieho ročníka Astronomickej olympiády (AO) na Slovensku. Týmto oznámením otvárame v poradí už 13. ročník AO a na stránku dávame úlohy 1. kola v kategórii stredné školy pre rok 2019.

Riešenia príkladov prvého kola od vás, študentov stredných škôl, potrebujeme mať k dispozícii do 31. 3. 2019. Prosím vás, aby ste vaše riešenia posielali výlučne elektronicky na adresu olympiády ao@ta3.sk  Pri riešení príkladov uveďte na každom liste meno riešiteľa, adresu trvalého bydliska, názov a adresu školy, dátum narodenia a aj emailovú adresu, na ktorú budú zasielané informácie pre každého úspešného riešiteľa.

Finále AO už tradične finančne aj personálne zabezpečuje Slovenská ústredná hvezdáreň (SÚH) v Hurbanove a Slovenská astronomická spoločnosť (SAS)  pri SAV. Celoslovenské finálové kolo sa opäť uskutoční v Krajskej hvezdárni a planetáriu Maximiliána Hella v Žiari nad Hronom v dňoch 16. a 17. apríla 2019. Všetkých úspešných riešiteľov (ktorí získajú najmenej polovicu maximálneho počtu bodov) 1. kola pozveme do Žiaru nad Hronom. Všetci sa stretneme v Hoteli Luna okolo 14:00 hod, kde sa ubytujeme. Príklady sa budú riešiť od 15:30 vo hvezdárni, preto v prípade meškania spojov, je potrebné prísť priamo do hvezdárne.

Náklady, spojené s pobytom účastníkov v Hoteli Luna uhradí všetkým SÚH v Hurbanove a občerstvenie vo hvezdárni zabezpečí SAS pri SAV.

Treba pripomenúť, že na základe pravidiel AO sa 5 najlepších úspešných riešiteľov finálového kola zúčastní Medzinárodnej olympiády z astronómie a astrofyziky (IOAA). Vlani sa 5 najlepších študentov okrem účasti na IOAA v Pekingu zúčastnilo aj 8 dňového workshopu na Balatone v Maďarsku, takže sa oplatí zabojovať a doplniť si poznatky zo všetkých oblastí astronómie. Mimochodom na uvedenom workshope sa na 1. priečke umiestnila práve naša študentka Janka Švrčková zo Senice.

Želáme všetkým odvahu zabojovať o účasť na 13. IOAA.