Astronomické Slovensko 2019

Medzinárodná astronomická únia (IAU) si 28. júla 2019 pripomenie 100 rokov od svojho založenia a Slovenská astronomická spoločnosť pri Slovenskej akadémii vied (SAS pri SAV) vznikla pred 60 rokmi, 16. decembra 1959. Takéto významné výročia sú časom obzretia sa späť, zhodnotenia činnosti, ale aj hľadania ciest, po ktorých sa astronómia na Slovensku vydá v nasledujúcich desaťročiach.

Pri príležitosti týchto dvoch výročí zorganizuje SAS pri SAV konferenciu Astronomické Slovensko 2019, ktorá prebehne v dňoch 25. – 27. septembra 2019 v priestoroch Učebno-výcvikového zariadenia Univerzity P. J. Šafárika v Danišovciach neďaleko Spišskej Novej Vsi.

Konferencia však nebude venovaná len SAS pri SAV alebo IAU. Na konferenciu sú pozvané všetky subjekty na astronomickej mape Slovenska od tých profesionálnych až po jednotlivých nadšencov: astronomické inštitúcie a univerzity, hvezdárne a planetáriá, astronomické spoločnosti, kluby, občianske združenia. Všetci tu môžu prezentovať svoju činnosť a zároveň spoločne diskutovať o možnostiach vzájomnej spolupráce v oblasti astronomických vzdelávacích aktivít na Slovensku.

Na konferenciu Astronomické Slovensko 2019 nadviaže 18. riadny zjazd SAS pri SAV, ktorý sa bude konať 27. – 28. septembra 2019 v priestoroch Učebno-výcvikového zariadenia Univerzity P. J. Šafárika v Danišovciach.

Prihlasovací formulár je k dispozícii na stránke konferencie: https://www.astro.sk/iau100/astronomickeslovensko/index.php/registracia/

Tešíme sa na Vašu účasť.