Bezovec 2019

Milí priatelia stretnutí na Bezovci,

dovoľte, aby sme Vás čo najsrdečnejšie pozvali na 51. ročník Konferencie o úspechoch stelárnej astronómie, všetkým zainteresovaným jednoducho známy ako Bezovec 2019, ktorý sa bude konať v dňoch 31. mája – 2. júna 2019 tradične v penzióne Bezovec. Všetky dôležité informácie nájdete na stránke konferencie: https://www.astro.sk/iau100/bezovec/. Registrácia je otvorená, rovnako ako možnosť prihlásenia príspevkov. Budeme veľmi radi, keď sa s účastníkmi stretnutia podelíte o nové výsledky Vášho výskumu, prípadne ich poinformujete, kam Vás zaviali cesty za posledný rok. Ak nemôžete prísť, dajte vedieť svojim kolegom a známym. Alebo pošlite svojich študentov, nech stretnutia na Bezovci píšu úspešnú históriu aj nasledujúcich 50 rokov.

Na skoré stretnutie na Bezovci sa tešia

Ladislav Hric, predseda SAS pri SAV a Rudolf Gális, vedecký tajomník SAS pri SAV