S ďalekohľadom na cestách

Hlavným cieľom projektu „S ďalekohľadom na cestách“ je prebudiť záujem mladých ľudí o vedu a ponúknuť im možnosť zaujímavo stráviť voľný čas prostredníctvom jednoduchého a zároveň pôsobivého experimentu – pozorovania vesmírnych objektov pomocou astronomických ďalekohľadov. Pozorovania hviezdnej oblohy uskutočňujeme zdarma, priamo u záujemcov, teda na základných a stredných školách, v mestách ale aj v odľahlých obciach východného Slovenska. Tým chceme vytvoriť rovnaké príležitosti pre všetkých mladých ľudí, teda aj pre tých z geograficky alebo sociálne znevýhodneného prostredia. Súčasťou našich podujatí je aj zaujímavá prednáška so zameraním sa na najnovšie poznatky o vesmíre ako sú vesmírne katastrofy alebo planéty v cudzích hviezdnych sústavách.

Následkom niektorých sociálnych zmien v našej spoločnosti nepretržite klesá záujem mládeže o vedu a spoznávanie sveta, v ktorom žijú. Aj v prípadoch, keď sú v mestách vytvorené možnosti na aktívne a zmysluplné trávenie voľného času, mladí ľudia dávajú mnohokrát prednosť pasívnemu, konzumnému spôsobu života. Tento negatívny fenomén sa môže ešte výraznejšie prejaviť na vidieku, kde takéto možnosti vytvorené nemajú.

Ak mladým ľuďom nevytvoríme podmienky na zmysluplné využitie ich intelektu a na uspokojenie ich zvedavosti, môže sa stať, že potenciál celej ďalšej generácie ostane nevyužitý. Ako vznikol vesmír? Ako sa vyvíjal a aká bude jeho budúcnosť? Prečo svietia hviezdy? Aké je postavenie človeka vo vesmíre? Sme vo vesmíre sami? – práve tieto otázky môžu zaujať prirodzenú zvedavosť mladého človeka. Navyše, astronómia, ako výrazne multidisciplinárna veda, môže slúžiť ako atraktor záujmu mladých ľudí nielen k astrofyzike a prírodným vedám ale k poznávaniu obecne.

Projekt „S ďalekohľadom na cestách“ si dáva za cieľ ponúknuť mladým ľuďom možnosť, ako zaujímavo stráviť ich voľný čas a zároveň možnosť sa niečo nové dozvedieť. Vychádzame pritom z jednoduchej myšlienky: ak mladí ľudia nemajú možnosť prísť na program v planetáriu alebo na pozorovanie hviezdnej oblohy do hvezdárne, tak využime bohaté skúsenosti nášho kolektívu s popularizáciou vedy a prácou s mládežou, zoberme audiovizuálnu techniku a ďalekohľady a vydajme sa na cesty. Na cesty do základných i stredných škôl, do miest ale aj odľahlých obcí a skúsme prebudiť záujem mládeže o vedu prostredníctvom najjednoduchšieho a zároveň najpôsobivejšieho experimentu – ukázať krásy a tajomstvá vesmíru prostredníctvom astronomického ďalekohľadu.

Podujatia

Keďže projekt „S ďalekohľadom na cestách“ je určený pre všetkých mladých ľudí, teda aj pre tých z geograficky alebo sociálne znevýhodneného prostredia, jednotlivé podujatia, ktoré sú hlavnými aktivitami projektu, sa realizujú priamo u záujemcov, teda na základných a stredných školách, v mestách ale aj v odľahlých obciach východného Slovenska. Podujatia sa uskutočňujú využitím vlastnej astronomickej a modernej audiovizuálnej techniky pre všetkých záujemcov zdarma, tak aby sa na týchto akciách mohli zúčastniť mladí ľudia ako aj široká verejnosť všetkých vekových kategórií.

Neoddeliteľnou súčasťou našich podujatí je zaujímavá prednáška so zameraním na najnovšie poznatky o vesmíre. V prednáškach sú využité informácie založené na aktuálnom astronomickom výskume. Prednášky sprevádza počítačová multimediálna prezentácia pozostávajúca z množstva obrázkov a videí, ktoré ju vhodne dopĺňajú a robia ju ešte zaujímavejšou a atraktívnejšou pre mladého diváka. Tému i úroveň prednášky vieme prispôsobiť podľa požiadaviek a vekovej skupiny účastníkov. Ponúkame viacero prednášok, no medzi najúspešnejšie patria:

Nebezpečný vesmír – prednáška podáva prehľad o rôznych spôsoboch, ktorými vesmír môže ohroziť celé ľudstvo: od ničivých dopadov malých telies Slnečnej sústavy ako sú kométy a asteroidy, cez zánik Slnka, vzplanutie blízkej supernovy až po mrazivý koniec vesmíru. V súlade s naším cieľom deti motivovať k poznávaniu prednáška má aj optimistickú tvár a kladie dôraz na to, že katastrofa nemusí byť nevyhnutne negatívna. Ukáže, že vyhynutie dinosaurov umožnilo rozvoj cicavcov, alebo že smrť hviezdy dáva vzniknúť hviezdam novým.

Cudzie svety – prednáška je zameraná na výskum planét mimo slnečnej sústavy a hľadanie mimozemského života. Virtuálna cesta kozmickej sondy k planéte obiehajúcej okolo cudzej hviezdy umožňuje nielen prezentovať tie najnovšie informácií o výskume tzv. extrasolárnych planét, no vytvára priestor na sprostredkovanie aj základných astronomických znalostí ako je popis telies Slnečnej sústavy, evolúcie hviezd, štruktúry Galaxie, či vzniku a vývoja vesmíru.

Hlavnou a pre mnohých účastníkov aj tou najzaujímavejšou súčasťou našich podujatí, je však pozorovanie vesmírnych objektov pomocou astronomických ďalekohľadov. Slnko, Mesiac, planéty slnečnej sústavy, zaujímavé dvojhviezdy, hviezdokopy, hmloviny či galaxie priťahujú pozornosť ľudí všetkých vekových kategórii. Pre mnohých účastníkov je to vôbec prvý krát, čo pozorujú objekty hviezdnej oblohy cez ďalekohľad a ako svedčí záujem o naše ďalšie aktivity, aj takýto jednoduchý experiment dokáže vzbudiť záujem detí a mládeže o vedu a spoznávanie sveta, v ktorom žijú. A tým sa vlastne napĺňa hlavný cieľ nášho projektu.

Záujem o podujatie

V prípade záujmu o podujatie na vašej základnej alebo strednej škole, vyplňte online formulár a obratom vás budeme kontaktovať, aby sme dohodli termín, tému prednášky, ako aj ďalšie detaily podujatia. Prípadne priamo kontaktujte Ing. Petra Kaňuka (kanuk.peter@gmail.com; +421 904 002 019).

 

Realizované s finančnou podporou predsedu vlády Slovenskej republiky.