Zápisnice zo zasadania HV

 • 28. november 2023 [pdf]
 • 1. december 2021 [pdf]
 • 27. máj 2021 [pdf]
 • 11. november 2020 [pdf]
 • 10. jún 2020 [pdf]
 • 29. november 2019 [pdf]
 • 23. máj 2018 [pdf]
 • 11. december 2017 [pdf]
 • 17. máj 2017 [pdf]
 • 4. december 2015 [pdf]
 • 30. jún 2015 [pdf]
 • 27. november 2014 [pdf]
 • 22. máj 2014 [pdf]
 • 14. november 2013 [pdf]
 • 16. máj 2013 [pdf]
 • 19. október 2012 [pdf]
 • 25. apríl 2012 [pdf]
 • 15. december 2011 [pdf]