Meranie svetelného znečistenia v rámci kampane Globe at Night pokračuje

Medzinárodný projekt Globe at Night, ktorý je zameraný na svetelné znečistenie bude v tomto roku pokračovať ešte počas štyroch pozorovacích termínov, prvý z nich začne už 15. septembra.

Cieľom projektu je zvýšiť povedomie verejnosti o vplyve svetelného znečistenia a je jedným z najúspešnejších projektov svojho druhu vôbec. Odoslané pozorovania sú cenné pri skúmaní svetelného znečistenia na našej planéte. Viac informácií tu.