Otvorenie 9. ročníka AO v r. 2015

Vážení žiaci, študenti, pedagógovia a všetci záujemcovia o astronómiu, určite už netrpezlivo očakávate vyhlásenie ďalšieho ročníka Astronomickej olympiády na Slovensku. Tento ročník AO bude ukončený pre II. kategóriu skôr ako po minulé roky, nakoľko pre víťazov bude potrebné vybavovať doklady na cestu, na medzinárodnú olympiádu. To je vlastne aj najvyššie ocenenie pre študentov SŠ, pre najlepších piatich riešiteľov, možnosť účasti na medzinárodnej olympiáde, ktorá bude v tomto roku v Indonézii v meste Semarang, v centrálnej časti ostrova Jáva. A to je na južnej pologuli, takže miesto pre astronóma nanajvýš zaujímavé. Celoslovenské finále AO sa uskutoční už v druhej polovici apríla v Piešťanoch, a preto riešenia príkladov prvého kola od študentov II. kategórie ( žiaci stredných škôl) potrebujeme mať k dispozícii už 31. marca 2015. Po vyhodnotení pozveme do Piešťan všetkých úspešných riešiteľov II. kategórie AO.  Riešitelia I. kategórie – žiaci základných škôl, budú mať viacej času na riešenie a svoje vyriešené úlohy môžu posielať do konca apríla 2015. Riešiteľom zo základných škôl zároveň odporúčame, aby sa zapojili aj do celoslovenskej súťaže „Čo vieš o hviezdach?“, aby mohli získať všetky výhody úspešných riešiteľov. Všetkých úspešných riešiteľov príkladov a praktickej úlohy odmeníme vecnými cenami.  Na tento rok, je pre všetkých riešiteľov obidvoch kategórií pripravená výnimočná praktická úloha – 20. marca budete pozorovať zatmenie Slnka (a určite vás v piatok doobeda uvoľnia aj z vyučovania, keď ukážete, že pozorujete pre AO). Pri riešení príkladov uveďte na každom liste meno riešiteľa, adresu trvalého bydliska a aj emailovú adresu, na ktorú budú zasielané informácie pre každého úspešného riešiteľa, podľa príslušnosti do jednotlivých regiónov. Za úspešného riešiteľa AO už tradične pokladáme každého súťažiaceho, ktorý vyrieši aspoň polovicu zadaných úloh, resp. získa polovicu maximálneho možného počtu bodov. Finále AO na Slovensku prebehne podobne ako v minulom roku s aktívnou pomocou Slovenskej ústrednej hvezdárne v Hurbanove, ktorá tohto roku uhradí všetky náklady, spojené s pobytom účastníkov v Piešťanoch. Presný termín konania Finále AO včas oznámime. Vyhodnotenie a ocenenie víťazov prebehne hneď na druhý deň po súťaži. Medzinárodná olympiáda z astronómie a astrofyziky (IOAA) sa bude konať od 26. 7. do 5. 8. 2015 v ďalekej Indonézii. Preto sa treba pripraviť aj na úlohy spojené s identifikovaním objektov južnej oblohy. Veríme, že naši kolegovia pripravia na Jáve krásne celosvetové astronomické súťaženie a zrejme nebude ľahké. Bude treba aj zabojovať.

Príklady 1. kola AO 2015  (verzia č.2).

Želáme všetkým trpezlivosť a množstvo nápadov pri riešení úloh 9. ročníka AO.