Celoslovenské finále AO 2015

Vážení študenti stredných škôl, riešitelia 1. kola AO! Aj keď ešte máte dosť času na vyriešenie úloh 1. kola AO chcel by som vás všetkých poinformovať o termíne a mieste Celoslovenského finále AO, ktoré bude tohto roku v prekrásnom kúpeľnom meste – v Piešťanoch. Slovenská astronomická spoločnosť (SAS) pri SAV a Slovenská ústredná hvezdáreň (SÚH) v Hurbanove už zabezpečujú jeho prípravu tak, aby sme sa mohli stretnúť 29. apríla o 14:00 v Hoteli City, ktorý sa nachádza v historickom centre Piešťan neďaleko Kolonádového mosta. Na finále budú pozvaní všetci úspešní riešitelia 1. kola AO v kategórii stredné školy (SŠ). Program finále bude nasledovný:

Streda, 29. 4. 2015:

14:00 – 15:00 registrácia, občerstvenie

15:00 – 16:00 úvodný a odborný program

16:00 – 20:00 riešenie úloh, občerstvenie

20:00 – 22:00 kultúrny program a práca v komisiách

22:00 – 24:00 práca v komisiách

Štvrtok, 30. 4. 2015:

09:00 – raňajky

10:00 – vyhlásenie výsledkov, nominácia na IOAA a práca v komisiách

12:00 – záver

Tešíme sa na stretnutie s účastníkmi 9. ročníka AO na Slovensku!