Zatmenie Slnka 20. marca uvidíme ako čiastočné

V prípade priaznivého počasia ponúka Slovenská astronomická spoločnosť v spolupráci s Astronomickým ústavom SAV verejnosti možnosť pozorovať zatmenie prenosnými astronomickými ďalekohľadmi umiestnenými pred hlavným vchodom do budovy v sprievode členov Spoločnosti a pracovníkov Astronomického ústavu. Pozorovanie bude prebiehať v čase od 9:45 do 12:00. Vstup je bezplatný. Tu je k dispozícii návod ako sa dostať do Astronomického ústavu.

Sponzorom pozorovania je firma TROMF

Jarná rovnodennosť v tomto roku pripadá na piatok 20. marca, keď krátko pred polnocou Slnko vystúpi nad nebeský rovník a začne kalendárna a astronomická jar. Zhodou okolností, práve v tento deň v dopoludňajších hodinách nastane zatmenie Slnka, ktoré bude na Slovensku viditeľné ako čiastočné. Naposledy sme mali možnosť vidieť čiastočné zatmenie pred štyrmi rokmi 4. januára 2011 a na ďalšiu dobrú šancu budeme čakať dlhých sedem a pol roka.

Zatmenie bude pozorovateľné ako čiastočné z Európy, Severnej Afriky, Blízkeho Východu, Malej a Strednej Ázie, Ruska a Grónska. Pás úplného zatmenia (takzvaný pás totality) bude postupne prechádzať Severným Atlantikom južne od Islandu, ďalej cez Faerské ostrovy, Špicbergy, Severný ľadový oceán, Arktídu a skončí na Severnom póle. Najdlhšie potrvá úplné zatmenie v Nórskom mori východne od Islandu, kde Mesiac zakryje Slnko na 2 min 47 s a v tomto mieste bude mať pás totality šírku 463 km. Ďalšie doplňujúce obrazové materiály a animácie sú na webovej stránke noviniek Astronomického ústavu SAV v Tatranskej Lomnici https://www.astro.sk/news/. Tam nájdete aj zoznam adries, na ktorých bude možné sledovať zatmenie on-line na internete v priamom prenose a program, ktorý Astronomický ústav v spolupráci so Slovenskou astronomickou spoločnosťou pripravil pre verejnosť. Zatmenie u nás potrvá približne 2 hod 20 min a v najväčšej fáze budú zakryté približne dve tretiny priemeru slnečného disku, čo zodpovedá približne 60% jeho plochy.

S vedeckým cieľom pozorovať slnečnú korónu počas úplné zatmenie Slnka odchádza na Špicbergy pracovník Astronomického ústavu SAV RNDr. Vojtech Rušin, DrSc. Ďalšia skupina pod vedením Mgr. Stanislava Kanianskeho z Hvezdárne v  Banskej Bystrici si vybrala za cieľ Faerské ostrovy, kde chce pozorovať zatmenie a robiť aj jeho on-line prenos na internet.

Zatmenie Slnka nastáva v čase okolo novu Mesiaca, keď sa Mesiac pri svojom orbitálnom pohybe okolo Zeme dostane do blízkosti spojnice Zem-Slnko. Vtedy tieň Mesiaca opíše na povrchu Zeme úzky pás, z ktorého je pozorovateľné úplné zatmenie. Z rozsiahlych oblastí okolo tohto pásu je zatmenia pozorovateľné iba ako čiastočné. Pri každom úplnom zatmení Slnka je možné pozorovať aj čiastočné. To však neplatí naopak. Čiastočné zatmenie nemusí mať úplnú fázu. V dlhodobom priemere nastávajú ročne spravidla dve zatmenia Slnka a dve zatmenia Mesiaca.

V nasledujúcich rokoch sa budú zatmenia Slnka Slovensku vyhýbať, pretože najbližšie u nás pozorovateľné zatmenie nastane až 10. júna 2021 . Bude opäť čiastočné a veľmi nevýrazné, pretože v jeho najväčšej fáze bude zakrytá iba jedna desatina priemeru slnečného disku, čo zodpovedá štyrom percentám jeho plochy. Až v ďalšom roku, a to 25. októbra 2022 sa opäť dočkáme výraznejšieho čiastočného zatmenia, kedy v najväčšej fáze budú zakryté štyri desatiny priemeru slnečného disku, čo zodpovedá 31% jeho plochy.

 

Ako bezpečne pozorovať zatmenie Slnka

Pravidlá bezpečného pozorovanie Slnka

Intenzívne žiarenie slnečného disku je vážnou hrozbou pre ľudský zrak. Nedodržanie základných pravidiel pozorovania Slnka čo len na zlomok sekundy môže spôsobiť trvalé poškodenie alebo úplnú stratu zraku. To platí aj počas čiastočného zatmenia Slnka. Aj 1% z celkovej plochy slnečného disku má dostatočnú intenzitu, aby za nepriaznivých okolností napáchalo na ľudskom zraku nenapraviteľnú škodu. Treba preto dodržať nasledujúce pravidlá a postupy:

  1. Nikdy sa nedívajte nechráneným zrakom priamo do Slnka.
  2. Ak ste si nie úplne istý, že váš slnečný filter je bezpečnou ochranou zraku pri pozorovaní Slnka, poraďte sa s jeho predajcom alebo sa obráťte na niektorú z hvezdární a planetárií alebo pracovníkov Astronomického ústavu SAV v Tatranskej Lomnici.

  3. Bez priameho dohľadu skúseného odborníka sa nikdy nedívajte do ďalekohľadu alebo hľadáčika namiereného na Slnko, a to ani v prípade keď má filter.

  4. Nenechávajte v dosahu malých detí bez dozoru akýkoľvek ďalekohľad alebo iný optický prístroj.

  5. Nikdy sa nedívajte do Slnka cez fotoaparát alebo kameru.

Bežne predávané slnečné okuliare nie sú dostatočnou ochranou zraku na priame pozorovanie Slnka aj vtedy, ak majú najvyšší ochranný faktor.

Ako bezpečne pozorovať

Bezpečnou, kvalitnou a lacnou pomôckou pre pozorovanie Slnka, či už priamo alebo pomocou ďalekohľadu, je napríklad fólia Baader AstroSolar, ktorú ponúka firma Tromf v Banskej Bystrici (http://www.tromf.sk/). Náročnejším pozorovateľom je možné odporučiť špecializované prístroje napr. z ponuky firmy LOGITEX (dalekohlady.eu).

Praktickým a jednoduchým prostriedkom na pozorovanie čiastočného zatmenia Slnka sú fóliové slnečné okuliare. Ich priezory sú buď zo špeciálnej tmavej plastovej fólie alebo lesklej pokovovanej fólie. Rám je papierový. Fóliové okuliare rovnako ako zváračské sklá poskytujú dostatočnú ochranu zraku pri priamom pozorovaní Slnka. Okuliare sú v ponuke veľkých internetových obchodov pod názvom Eclipse Glasses alebo Solar Eclipse Glasses.

Na pozorovanie Slnka je najviac odporúčaná projekčná metóda. Ďalekohľad je upevnený na statíve a obraz Slnka je premietaný na projekčnú plochu, ktorá je kolmá na pozdĺžnu os ďalekohľadu. Pozorovatelia sledujú obraz Slnka zaostrený okulárom na projekčnej ploche. Pre zvýšenie kontrastu a jasnosti obrazu Slnka je vhodné upevniť na tubus ďalekohľadu tienidlo, ktoré sa dá zhotoviť z kartónu. Veľkosť a jasnosť obrazu Slnka na projekčnej doske môžeme meniť jej vzďaľovaním alebo približovaním k okuláru. Projekčná metóda je použiteľná pre šošovkové aj zrkadlové ďalekohľady, je možné použiť aj binokulárny ďalekohľad, teda poľovnícky alebo turistický ďalekohľad. Podmienkou je, aby všetky jeho optické členy boli zo skla, všetky clony boli kovové a okuláre boli bez prachu a iných nečistôt.

Ľahko dostupnou, osvedčenou a bezpečnou pomôckou na pozorovanie čiastočného zatmenia Slnka sú tmavé zváračské sklá s najvyšším stupňom tmavosti. Podmienkou je, aby sklo nebolo prasknuté alebo nadmerne poškriabané. Zváračské sklá nie sú vhodné ako slnečný filter pred objektívom ďalekohľadu, fotoaparátu alebo kamery. Takéto použitie neposkytuje kvalitný obraz a môže ohroziť zrak pozorovateľa a funkčnosť prístroja.